[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[TATEN]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_LiquidityProvidingTradesAbstract|
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Liquidity Providing Trades
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_IntermediaryInstitutionCode|
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
Intermediary Institution Code
IYF
oda_Period|
Dönem
Period
05.06.2024 - 14.06.2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN.E) paylarında 05.06.2024 – 14.06.2024 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemler Ek'tedir.

Saygılarımızla.