[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[SKBNK]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_MerkeziKayitKurulusuASAnnouncementAbstract|
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Announcement
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|
ŞEKERBANK T.A.Ş.' nin  13.06.2024 tarihinde başlayan % 34,40860 oranındaki bedelli sermaye artırım  işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 27.06.2024 tarihi dahil  olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.