***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022-06.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
31.12.2021
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimizin 31.12.2021 tarih 2021/38 sayılı pay geri alımına ilişkin yönetim kurulu kararı ile başlatılan ve 15.02.2023 tarih 2023/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile revize edilen pay geri alım programı kapsamında şirketimizin almış olduğu payların,750.000 TL nominal değerli NATEN paylarını ilişkili taraf olan Naturel Holding A.Ş.'ne, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürün 7.1 Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Payları İçin İşlem Fiyatı kuralına uygun olarak ve bu standartlar çerçevesinde, kontrol gücünde herhangi bir değişiklik olmadan 51,50 TL fiyat üzerinden satışı gerçekleşmiştir. Satış sonrasında şirketimiz 5.557.205,68 TL kazanç sağlamıştır.
Bu işlem sonucunda Naturel Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesindeki payı %60,61'e yükselmiştir. Satışı gerçekleştirilen hisselerin transferi sonucunda Şirketimizin geri alınan paylarını toplamı 750.000'den 0'a gerilemiş olup, bu payların Şirketimiz sermayesi içindeki payı ise %0,455'den %0,0000'a düşmüştür.
23.06.2022 ve 06.10.2022 tarihlerinde gerçekleşen toptan alış satış işlemi ile birlikte bu işlemlerden Şirketimizin toplam kazancı 25.133.115,04 TL'dir.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
NATEN 17/04/2024 750.000 % 0,455 51,5 % 0 5.557.205,68 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273993


BIST