***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2023
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
23/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
23/03/2023
Saati
14:30
Adresi
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza NO: 257 A/ Sarıyer/İstanbul
Gündem
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi, 3- Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4- 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti, 7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 8- 2022 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmamasının görüşülmesi ve karara bağlanması, 9- Şirket personeline prim verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 10- Bağımsız Denetçi'nin (Denetim Kuruluşu'nun) 2022 faaliyet dönemi için ibra edilmesi, 11- 2023 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilmesi, 12- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi, 13- Dilek, temenniler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup alınan kararlar ekte sunulan toplantı tutanağında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Nurol Varlık Kiralama A.Ş. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2023 tarihinde saat 14:30'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza N 257 A Sarıyer/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/03/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00083844932 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Çakmak gözetiminde yapılmıştır.
Söz konusu olağan genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127544


BIST