***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Bir hava yolu şirketi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%2,2
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%3,1
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
22/02/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin hasılatını olumlu etkileyecektir
Açıklamalar

Şirketimiz bir hava yolu şirketi ile 22.02.2024 tarihinde 5 yıl süreli kurumsal raporlama lisans ve bakım sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme ile Microstrategy ürünleri tabanlı çözümlerin sunulması planlanmaktadır. Sözleşme kapsamında elde edilmesi planlanan hasılatın, 30 Eylül 2022 - 30 Eylül 2023 dönemindeki son 12 aylık hasılatımızın %10'undan fazla olacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna duyurulur
Saygılarımızla

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252025


BIST