[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Material Event Disclosure General
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 2024 yılı ilk çeyrek mali tabloları hakkında yatırımcılarımızdan gelen sorular kapsamında genel bir açıklama yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz 2023 yılını oldukça güçlü bir ciro ve karlılık artışı ile kapatmıştır. 2024 yılına da benzer bir hedefle giriş yapmasına karşın hem yurt içindeki talebi azaltmaya yönelik mali tedbirler hem de global talepteki durgunluk ilk çeyrekte hedeflenen sonuçlara erişmemize engel olmuştur. Şirketimizin 2024 yılı ilk çeyrek satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre tonaj bazında %10,46 düşmüştür. Şirketimizin 2024 yılı ilk çeyrek cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda ise enflasyon muhasebesine göre hazırlanmamış Geçici Vergi Beyannamesine göre ciromuzun %39,13 arttığı ancak enflasyon muhasebesine göre hazırlanan Bağımsız Denetim Raporuna göre ciromuzun aynı dönemde %16,52 azaldığı gözükmektedir. Ayrıca Şirketimizin karlılığını analiz ettiğimizde de geçen seneki başarılı performansın büyük ölçüde devam ettiği anlaşılmaktadır. Şirketimizin 2024 yılı ilk çeyreğindeki esas faaliyet kar marjı %16,65 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemdeki finansman gideri öncesi faaliyet kar marjı da %18,24 olarak gerçekleşmiştir. Ancak enflasyon muhasebesinin etkisi ile Şirketimizin net dönem karının negatife döndüğü gözükmektedir. Nakdi etkisi olmayan bu düzeltmenin Şirketimizin faaliyetleri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

Şirketimiz 2024 yılında da güçlü bir ciro artışı ve karlılık hedefini korumakta olup tüm faaliyetlerini bu kapsamda sürdürmektedir.

Paydaşlarımıza saygıyla arz ederiz.