[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Material Event Disclosure General
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Evet (Yes)
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
22.05.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|
Konkordato projemiz, 22 Haziran 2020 tarihinde Gebze Ticaret Asliye Mahkemesi tarafından tastik edilmiştir.Konkordato projesi kapsamında;konkordato borçlarımız, 1,5 yıl geri ödemesiz, 72 ay eşit taksitlerle ödenmesi suretiyle yeniden yapılandırılmış ve bu yapılandırma mahkeme tarafından onaylanmıştır.Konkordato süreci, konkordato öncesinden gelen tüm borçlarımızın ödenmesi sonrasında, tamamlanacaktır. Bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı.
Konkordato projesi kapsamında ilk taksit bedeli 22.12.2021 tarihinde, ikinci taksit bedeli 21.01.2022 tarihinde, üçüncü taksit bedeli 22.02.2022 tarihinde, dördüncü taksit bedeli 22.03.2022 tarihinde, beşinci taksit bedeli 22.04.2022 tarihinde,18.05.2022 tarihinde altıncı taksit bedeli, 22.06.2022 tarihinde yedinci taksit bedeli, 22.07.2022 tarihinde sekizinci taksit bedeli, 22.08.2022 tarihinde dokuzuncu taksit bedeli, 22.09.2022 tarihinde onuncu taksit bedeli ve 21.10.2022 tarihinde onbirinci taksit bedeli, 22.11.2022 tarihinde onikinci taksit bedeli,21.12.2022 tarihinde onüçüncü taksit bedeli, 20.01.2023 tarihinde ondördüncü taksit bedeli, 22.02.2023 tarihinde onbeşinci taksit bedeli, 22.03.2023 tarihinde onaltıncı taksit bedeli, 19.04.2023 tarihinde onyedinci taksit bedeli, 22.05.2023 tarihinde onsekizinci taksit bedeli, 22.06.2023 tarihinde ondokuzuncu taksit bedeli, 21.07.2023 tarihinde yirminci taksit bedeli, 22.08.2023 tarihinde yirmi birinci taksit bedeli , 20.09.2023 tarihinde yirmi ikinci taksit bedeli, 20.10.2023 tarihinde yirmi üçüncü taksit bedeli , 22.11.2023 tarihinde yirmi dördüncü taksit bedeli, 22.12.2023 tarihinde yirmi beşinci taksit bedeli,22.01.2024 tarihinde yirmi altıncı taksit bedeli, 22.02.2024 tarihinde yirmi yedinci taksit bedeli, 22.03.2024 tarihinde yirmi sekizinci taksit bedeli, 22.04.2024 tarihinde yirmi dokuzuncu taksit bedeli, 22.05.2024 tarihinde otuzuncu taksit bedelinin ödendiği bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı. 
Otuzbirinci taksit bedeli 552.205,66TL ödeme, projeye uygun olarak bugün (20.06.2024 tarihinde) yapılmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.