[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Material Event Disclosure General
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (Şirket) ile İngiltere menşeli Freepoint Eco-Systems International Ltd. (Freepoint) arasında;

(i)              bir Freepoint şirketinin (Freepoint Yatırımcısı) Şirketimiz nezdinde pay sahibi olması,

(ii)            Term Sheet'de Gelecek Proje(ler) olarak tanımlanan atık plastiği kimyasal geri dönüşüm ile hammaddeye ve/veya atık plastik hammaddesini piroliz yağına dönüştürmek için ileri geri dönüşüm projelerinin çalışmalarının geliştirilmesi ile yönetilmesi,

(iii)          söz konusu Gelecek Projeler'in yönetilmesi maksadıyla Şirketimiz ve Freepoint Yatırımcısı tarafından %50-%50 ortaklık yapısında bir Stratejik Yatırım Şirketi kurulması ve

(iv)           bu çerçevede Şirketimiz ve Freepoint tarafından gerçekleştirilecek proje bazlı ortaklıklar nezdindeki esasların belirlenmesi

konusunda Tarafların karşılıklı istek ve iş birliği arzularını ifade etmek için 24.06.2024 tarihli bağlayıcı olmayan bir ön protokol (Term Sheet) imzalanmıştır.

Term Sheet uyarınca gerekli koşullar sağlandığında, Freepoint Yatırımcısı'nın Şirketimiz'in işlem sonrasındaki sermayesinin yaklaşık %10'ununu temsil eden paylarına sahip olması beklenmektedir. Freepoint'in azınlık pay sahibi olarak sahip olacağı payların miktarı ve tutarlar, nihai rakamlara göre belirlenecektir.  Bu stratejik ortaklığın, tahsisli sermaye artırımı yoluyla gerçekleşmesi öngörülmektedir. Şirketimiz değerlemesinde 24.06.2024 tarihinden önceki 180 günlük borsa değerinin aritmetik ortalamasının ABD Doları karşılığının baz alınmasına ve değerlemede taraflarca mutabık kalınacak makul bir indirim oranının müzakere edilmesine karar verilmiştir.

Bu ortaklıktan elde edilecek gelirin tamamının, Şirketimizin mevcutta İzmir ili Aliağa ilçesinde geliştirmekte olduğu, tamamlandığında yıllık 55 bin ton üretim kapasitesine sahip olacağı öngörülen plastik ileri dönüşüm projesi için kullanılması planlanmakta olup; Taraflar Balkanlar, Orta Doğu vb. ülkelerde benzer projeleri hayata geçirmeyi hedeflemekte ve erişilmesi planlanan toplam üretim kapasitesini yıllık 250 bin ton olarak öngörmektedir.

Bu stratejik iş birliği ve ortaklık görüşmeleri konusundaki gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi başlıklı 6. maddesi ile anılan tebliğin uygulanmasına yönelik Kurul tarafından yayınlanan Özel Durumlar Rehberi'nin konuya ilişkin hükümleri çerçevesinde, işbu hususun kamuya açıklanması Şirketimizin 04.04.2024 tarihli ve 2024/11 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca ertelenmiş olmakla birlikte, Şirketimizin 24.06.2024 tarihli ve 2024/20 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme sebeplerinin ortadan kalktığı değerlendirilmiş olup, işbu özel durum açıklaması yapılmaktadır.

İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Our Company, Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (Company) and the UK-based Freepoint Eco-Systems International Ltd. (Freepoint) have executed a non-binding term sheet (Term Sheet) on 24.06.2024 which foresees the mutual desire and wish for cooperation regarding the following topics;

(i)              A Freepoint company (Freepoint Investor) will become a shareholder in our Company,

(ii)            The parties will develop, own, and operate one or more advanced recycling projects to process waste plastic into feedstock for chemical recycling and/or to convert waste plastic feedstock into pyrolysis oil Future Project(s),

(iii)          A new company (Strategic Investment Company) will be incorporated by our Company and Freepoint Investor based on 50%-50% basis shareholding which will develop and own the Future Projects.

(iv)           The Parties will determine the principles regarding the project based partnerships between our Company and Freepoint.

Subject to conditions provided under the Term Sheet, Freepoint Investor is expected to own shares representing approximately 10% of the Company's post-transaction share capital. The exact number of shares and amount of shareholding to be held by Freepoint as a minority shareholder will be determined according to the final figures. It is envisaged that this strategic partnership will take place through a capital increase through private placement. It has been decided that the equity value of the Company shall be calculated as the arithmetic mean of the USD denominated market capitalization of the Company in the 180 days preceding the date of 24.06.2024 and that the Parties may negotiate on a reasonable discount.

The proceeds to be obtained from this partnership is planned to be used for the plastic upcycling project, which is currently being developed by our Company in Aliağa district of İzmir province which is expected to have an annual production capacity of 55 thousand tons when completed. The parties aim to develop similar projects in the Balkans, the Middle East, etc., and foresee the total production capacity planned to be reached as 250 thousand tons per year.

Further developments related to this strategic cooperation and partnership discussions will be shared with the public.

Within the framework of Article 6 of the Capital Markets Board's (Board) Communiqué on Special Circumstances No. II-15.1 titled Postponement of Public Disclosure of Insider Information and the relevant provisions of the Special Circumstances Guide published by the Board for the implementation of the said communiqué, the public disclosure of this matter  has been postponed in accordance with the decision of the Board of Directors dated 04.04.2024 and numbered 2024/11.  Pursuant to the decision of the Board of Directors dated 24.06.2024 and numbered 2024/20, it has been evaluated that the reasons for the postponement of the public disclosure of insider information have disappeared, and this disclosure is made.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.