[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Material Event Disclosure General
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz, 24 Haziran 2024 tarihinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon Avro tutarında; 2 yılı anapara geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli kredi anlaşması imzalamıştır.


Bu anlaşma ile EBRD, Türkiye'de ilk defa bir çimento şirketine uzun vadeli finansman kaynağı sağlamış olacaktır. Söz konusu kredi, Şirketimizin 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında net-sıfır emisyona ulaşma hedefi kapsamında Eskişehir fabrikasında yapacağı güneş enerjisi santrali, atık ısıdan elektrik üretimi yatırımı ve diğer enerji ve verimlilik yatırımlarında kullanılacaktır.

Our company signed a loan agreement with the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) on 24 June 2024 for a total of 25 million Euros with a 5-year maturity, including a 2-year grace period for principal repayment.


This loan agreement will be the first long-term funding source provided by the EBRD to a cement company in Turkey. The proceeds from the loan will be used to finance our solar power plant, waste heat recovery plant and in other energy and efficiency investments in our Eskişehir plant within the scope of our target to achieve net-zero emissions in greenhouse gas emissions by 2050. 


In case of a discrepancy between the Turkish and English versions of this public disclosure statement, Turkish version shall prevail.