***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 YIL
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 7.500.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 30.375.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
OZGYO, TRAOZFIN91P5 15.02.2023 15.02.2024 7.500.000 3

Ek Açıklamalar
Ülkemizde 06.02.2022 sabahı yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında Borsa İstanbul'daki genel fiyat düşüşünün önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan düzenlemeler de gözetilerek OZGYO paylarının geri alım yoluyla Şirketimizce geri alınmasına karar verilmiştir.
a. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli ve 2023/10 sayılı Haftalık Bülteni'nde açıklanan pay geri alım düzenlemeleri dikkate alınarak, bu kapsamda pay alımlarına başlanmasına, ,
b. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının Şirket'in çıkarılmış sermayesinin yüzde 3'üne karşılık gelen 7,500,000 TL nominal değerde (her biri 1 TL nominal değerde) 7,500,000 adet pay olarak belirlenmesine,
c. Geri alım işlemlerinde kullanılmak üzere ayrılacak fon tutarının azami 30,375,000 TL olarak belirlenmesine,
d. Pay geri alım programı süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,
e. Pay geri alım işlemleri konusunda Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına,
f. Geri alım işleminin, 24.02.2023 günü yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi olarak açıklanmasına, daha sonra yapılacak ilk genel kurul gündemine alınarak, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113469


BIST