Özet Bilgi
HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Pay Sahiplerine Zorunlu Pay Alım Teklifi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
HUBVC
İşlem Türü
Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Namık Kemal GÖKALP
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap
25644
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
25.04.2024
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı
Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi
TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
20.06.2024
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
03.07.2024
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati
17:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Nevi
İmtiyazlı Olup Olmadığı
İmtiyaza İlişkin Bilgi
Pay Alım Teklifi Fiyatı
B Grubu, HUBVC, TREMBYO00011
Nâma
Değil
-
10,692
Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Tarih
Borsa‘dan Alınan Pay Adedi
Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı
Borsa Dışından Alınan Pay Adedi
Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı
Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, HUBVC, TREMBYO00011
20.06.2024
0
0
0
0
0
B Grubu, HUBVC, TREMBYO00011
21.06.2024
0
0
0
0
0
B Grubu, HUBVC, TREMBYO00011
24.06.2024
0
0
0
0
0
Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
Ek Açıklamalar

HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunan (A) grubu imtiyazlı paylarının %55'ine tekabül eden 385.000 TL nominal değerli 385.000 adet payı 25.04.2024 tarihinde devralarak, (A) grubu imtiyazlı payların tamamına sahip hale gelen Namık Kemal GÖKALP tarafından Şirket'in yönetim kontrolünün elde edilmesi sebebiyle ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 13.06.2024 tarih ve 33/874 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır.

Bu kapsamda Namık Kemal GÖKALP tarafından 10,6920 TL'den zorunlu pay alım teklifi 20 Haziran – 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu pay alım teklifi bilgi formu ile talep formu ekte sunulmaktadır.

Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu Şirket'in www.hubgsyo.com ve zorunlu pay alım teklifine aracılık eden İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.infoyatirim.com uzantılı internet sitelerinde yer almaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
HUBVC Onaylı Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdf
EK: 2
HUBVC Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdf
EK: 3
HUBVC Pay Alım Teklifine İlişkin Bilgilendirme Notu.pdf