Özet Bilgi
XS2733422575 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.12.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
02.02.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
12.06.2024
Vade (Gün Sayısı)
183
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear
Satışın Tamamlanma Tarihi
12.12.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
22.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
12.12.2023
İhraç Döviz Kuru
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS2733422575
Kupon Sayısı
1
Döviz Cinsi
USD
Kupon Ödeme Sıklığı
Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
12.06.2024
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
12.06.2024
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
Fitch Ratings
22.09.2023
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 22.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 12.06.2024 tarihi itibariyle kupon vadesi gelmiş olup,852.500,00 USD tutarındaki kupon itfa ve 22.000.000,00 USD tutarındaki Anapara ödemesi yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tertip İhraç Belgesi.pdf