Özet Bilgi
24.06.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.02.2023
Ödenecek Azami Tutar (TL)
40.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ORGE, TREORGE00011
17.02.2023
30.000
0,038
18,93
-
ORGE, TREORGE00011
27.02.2023
20.000
0,025
21,14
-
ORGE, TREORGE00011
28.02.2023
10.000
0,013
21,1
-
ORGE, TREORGE00011
03.03.2023
10.000
0,013
20,99
-
ORGE, TREORGE00011
03.04.2023
20.000
0,025
21,6
-
ORGE, TREORGE00011
25.04.2023
20.000
0,025
21,41
-
ORGE, TREORGE00011
26.04.2023
20.000
0,025
20,8
-
ORGE, TREORGE00011
02.05.2023
40.000
0,05
20
-
ORGE, TREORGE00011
03.05.2023
292.000
0,365
19,34
-
ORGE, TREORGE00011
18.03.2024
10.000
0,013
70,5
-
ORGE, TREORGE00011
19.03.2024
10.000
0,013
72,25
-
ORGE, TREORGE00011
25.03.2024
10.000
0,013
70
-
ORGE, TREORGE00011
26.03.2024
20.000
0,025
68
-
ORGE, TREORGE00011
01.04.2024
20.000
0,025
67,65
-
ORGE, TREORGE00011
02.04.2024
40.000
0,05
66,13
-
ORGE, TREORGE00011
28.05.2024
150.773
0,18847
64,05
-
ORGE, TREORGE00011
03.06.2024
20.000
0,025
62,48
-
ORGE, TREORGE00011
05.06.2024
42.777
0,05347
62,32
-
ORGE, TREORGE00011
07.06.2024
80.000
0,1
64,98
-
ORGE, TREORGE00011
24.06.2024
146.909
0,18364
66,12
-
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1)'nin 5'inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ve 12'nci maddesinin sekizinci fıkrası ile SPK'nın 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2018, 24.02.2022 ve 16.02.2023 tarihli payların geri alımına ilişkin kararlarına istinaden, 24.06.2024 (bugün) tarihinde 65,45 - 66,90 TL fiyat aralığından 146.909 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir.

Bu işlemle birlikte, 24.06.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 550.459 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,688'e ulaşmıştır.