***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

İlgili Şirketler [PENTA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
40000000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
10,16
Satıcının Unvanı
İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Satıcı Üye) ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üyeler)
İşlem Fiyatı (TL)
14,95
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
14,88 TL - 22,32 TL
İşlem Tarihi
19/06/2023
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

       Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (Şirket) ortaklarından İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon'un sahip olduğu Şirket sermayesinin %10,16'sına tekabül eden toplam 40.000.000 TL nominal değerli payların aşağıda yer alan üç yatırımcıya 1 TL nominal değerli pay için 14,95 TL fiyatla satışı,  İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş (satıcı üye) ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üyeler) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 19/06/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
 
    Alıcı
    Nominal Değeri (TL)

    Century City Securities SA
    19.500.000

    Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.
    6.500.000

    Ümit Gümüş
    14.000.000

    Toplam
    40.000.000

 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159531


BIST