***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

İlgili Şirketler [PENTA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
35433779
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
9
Satıcının Unvanı
İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Satıcı Üye) ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üyeler)
İşlem Fiyatı (TL)
17,06
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
17,05 TL - 25,57 TL
İşlem Tarihi
23/11/2023
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. ortaklarından İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon'un sahip olduğu Şirket sermayesinin %9'una tekabül eden toplam 35.433.779 TL nominal değerli payların aşağıda yer alan iki yatırımcıya 1 TL nominal değerli pay için 17,06 TL fiyatla satışı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Satıcı Üye), Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Global Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üyeler) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 23/11/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır. Alıcı
Nominal Değeri (TL)
Century City Securities SA  19.500.000
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. 15.933.779
Toplam 35.433.779
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219409


BIST