[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[ZPLIB, ZPX30]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_NotificationOnMarketMakerTransactionsAbstract|
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Market Maker Transactions
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|
14/06/2024 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri