***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 19.12.2023
Genel Kurul Tarihi 12.01.2024
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.01.2024
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres POINT Hotel 100. Yıl Mah 1427. Cad. No:11 Balgat/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
2 - Gündemin 3. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.05.2023 tarihli kararı ile, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 7'nci, maddelerinde öngörülen yeni imtiyaz yaratılmasına ilişkin değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 25.05.2023 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerine 38,713 TL'den ayrılma hakkı kullandırılacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı, "Yönetim Kurulu" başlıklı 7'nci, maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,
4 - Tebliğ'in 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca ayrılma hakkı bedelinin, ayrılma hakkını doğuran önemli nitelikteki işlemden yarar sağlayacak olan ortaklar olan Rıza Kandemir ve Ahmet Zorlu tarafından karşılanmasına hakkında pay sahiplerini bilgi verilmesi
5 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.07.2023 tarihli kararı kapsamında yapılan şirket paylarının geri alımı işlemleri hakkında hakkın da pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onayına sunulması,
6 - Dilek ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Vekaleti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurula Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 12.01.2024 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılacaktır.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227144


BIST