***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin yönetim kurulu 09.11.2023 tarihinde toplanarak bağlı ortaklığımız olan Ral Yapı Mühendislik A.Ş kısmı bölünme yoluyla şirketin aktifinde bulunan mal varlıkların (arazi ve arsalar, binalar, ortak olunan ve yüklenilen inşaat projeleri) bir kısmının devir edilmesine, devir edilecek olan mal varlıklarının belirlenmesine
1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) Ayrılma hakkının doğmadığı haller 15. Maddesi ç bendi kapsamında, Şirketimizin sahip olduğu, 30.09.2023 tarihi itibarıyla net kayıtlı değeri 86.870.438,91 TL olan ve detaylı dökümüne Ek-1'de  yer verilen varlık ve yükümlülüklerin, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirketimiz tarafından 30.09.2023 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak RAL PRESTİJ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.'ye devredilmesine, 
2. Kısmi bölünme işleminde 30.09.2023 tarihli finansal tabloların esas alınmasına ve kısmi bölünme işleminin II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilmesine,
3. Bu çerçevede, 86.870.438,91 TL çıkarılmış sermayeli ve paylarının tamamı Şirketimize ait olacak RAL PRESTİJ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmasına,
4. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan Bölünme Planı'nın kabul edilmesine,
5. Bölünme işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, yeni kurulacak olan RAL PRESTİJ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.'nin söz konusu dönemdeki piyasa koşulları göz önünde bulundurularak halka arzının değerlendirilmesine,
6. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
                 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216283


BIST