***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 13/11/2023 tarihinde toplanarak Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin satın alınması için alınan 09/11/2023 tarih ve 28 nolu Yönetim Kurulu kararının iptal edilmesine ve söz konusu kararın aşağıdaki şekilde değiştirilerek yeniden alınmasına karar vermiştir.
Şirketimizin yönetim kurulu 13.11.2023 tarihinde toplanarak halka açık olmayan bağlı ortaklığımız olan Ral Yapı Mühendislik A.Ş. kısmı bölünme yoluyla şirketin aktifinde bulunan mal varlıklarının (arazi ve arsalar, binalar, ortak olunan ve yüklenilen inşaat projeleri) bir kısmının devir edilmesine, devir edilecek olan mal varlıklarının belirlenmesine
1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri, Şirketimizin sahip olduğu, 30.09.2023 tarihi itibarıyla net kayıtlı değeri 86.870.438,91 TL olan ve detaylı dökümüne Ek-1'de yer verilen varlık ve yükümlülüklerin, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirketimiz tarafından 30.09.2023 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak RAL PRESTİJ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.'ye devredilmesine, 
2. Kısmi bölünme işleminde 30.09.2023 tarihli finansal tabloların esas alınmasına ve bölünme işleminin Türk Ticaret Kanunu'nun 159. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilmesine,
3. Bu çerçevede, 86.870.438,91 TL çıkarılmış sermayeli ve paylarının tamamı Şirketimize ait olacak RAL PRESTİJ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmasına,
4. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan Bölünme Planı'nın kabul edilmesine,
5. Bölünme işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, yeni kurulacak olan RAL PRESTİJ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.'nin söz konusu dönemdeki piyasa koşulları göz önünde bulundurularak halka arzının değerlendirilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217420


BIST