***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren 2023 yılı hesap dönemi finansal sonuçlarına ilişkin bilgilendirme bülteni Şirketimizin kurumsal yatırımcı ilişkileri websitesinde (https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/images/pdf/4c-finansal-sonuc-bilgilendirme-bulteni.pdf ) tüm paydaşlarımızın incelemesine sunulmaktadır.
Şirketimizin 02.04.2024 tarihinde kamuya duyurulan 31.12.2023 tarihli finansal tabloları "Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" (TMS 29) hükümleri çerçevesinde ilk kez enflasyon muhasebesi uygulamasına tabi tutulmuştur. Söz konusu finansal raporda yer alan finansal bilgiler, Şirketimizce geçmiş dönemlerde kamuya duyurulan finansal raporlarda ve çeşitli yatırımcı bilgilendirme materyallerinde yer alan enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamış finansal bilgiler ile karşılaştırılabilir nitelikte değildir.
Bu gerekçeyle, finansal sonuçlarımıza ilişkin olarak yatırımcılar ve analistler tarafından sağlıklı bir analiz yapılabilmesi amacıyla, Şirketimizin kurumsal internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya duyurmuş olduğu yatırımcı sunumları ve finansal sonuç bilgilendirme bültenlerinde, seçilmiş gösterge niteliğindeki finansal bilgiler enflasyon muhasebesine göre düzeltilmemiş halde de sunulmaktadır.
Enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamış söz konusu finansal bilgiler bağımsız denetimden geçirilmemiş olup, Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş olan 31.12.2023 tarihli finansal raporlarında yer almamaktadır. Bahse konu finansal bilgiler, Şirketimiz Yönetim Kurulu ve finansal raporlamadan sorumlu yöneticilerinin sorumluluğunda olmak kaydıyla, finansal performansımıza yönelik tutarlı ve karşılaştırılabilir bir değerlendirme yapılabilmesi amacıyla yatırımcılarımızın ve piyasa paydaşlarının değerlendirmesine sunulmak üzere hazırlanmış ve kamuya duyurulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266050


BIST