***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay sahiplerinin menfaatinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2024
Ödenecek Azami Tutar (TL) 2.000.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 8 Mart 2024 tarihinde yapmış olduğu toplantıda
-Sermaye Piyasası Kurulunun 14 Şubat 2023 tarihli ve 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde SASA paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından Borsadan SASA pay geri alımı yapılmasına,
-Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 2.000.000.000 TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine,
-Geri alım programının azami süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256802


BIST