***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 5.298.542.110,1
Ulaşılacak Sermaye (TL) 5.321.653.794,1

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SASA, TRASASAW91E4 5.298.542.110,1 23.111.684 0,43618 SASA, TRASASAW91E4 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 5.298.542.110,1 23.111.684,000 0,43618

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Paya Dönüştürülebilir Tahvil Sahipleri

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.10.2023
SPK Başvuru Tarihi 11.09.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 12.10.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20 Ekim 2023 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
-Sermaye Piyasası Kurulunun 12 Ekim 2023 tarihli ve 60/1290 sayılı kararı ile onaylamış olduğu, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 5.298.542.110,10 TL'den 5.321.653.794,10 TL'ye artırılması işlemleri 17 Ekim 2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
-2023 yılı Eylül ayı içinde dönüştürme talebinde bulunan tahvil sahiplerine tahsisli olarak gerçekleştirilen şarta bağlı sermaye artırımı işlemlerinin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve Esas Sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınarak diğer işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 Amendment Draft.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208308


BIST