Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artışına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.06.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.600.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
96.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
355.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00028
17.304.000
7.212.063,740
41,67859
39.472.686,260
228,11307
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00028
Nâma
B Grubu, YEOTK, TREYEOT00010
70.040.000
29.191.686,570
41,67859
159.770.396,760
228,11307
B Grubu
B Grubu, YEOTK, TREYEOT00010
Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00036
8.656.000
3.607.699,120
41,67859
19.745.467,550
228,11307
C Grubu
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00036
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
96.000.000
40.011.449,430
41,67859
218.988.550,570
228,11307
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
40.011.449,43
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
10.07.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.06.2024 tarih ve 2024/14 sayılı karar ile Şirket'in 96.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 355.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar vermiş olduğu 14.06.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuştur.

Şirket esas sözleşmesi Sermaye başlıklı Madde 6'ya ilişkin ekli tadil tasarısı ve diğer evraklar ile bugün (10.07.2024) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
TADİL METNİ.pdf