[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_ResultsOrEndingOfTransferMeetingsAbstract|
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Results or Ending of Transfer Meetings
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
24.06.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_NameSurnameOfFootballerToTransferBeTransferred|
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Name-Surname of Footballer to Transfer / be Transferred
Denis Mihai Dragus
oda_ClupOfFootballerToTransferBeTrasnferred|
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Clup of Footballer to Transfer / be Trasnferred
Standard De Liege
oda_MeetingResults|
Görüşme Sonucu
Meeting Results
Anlaşma sağlanmıştır.
oda_AgreementDate|
Sözleşme Tarihi
Agreement Date
-
oda_AgreementPeriod|
Sözleşme Süresi
Agreement Period
-
oda_AgreementPrice|
Sözleşme Bedeli
Agreement Price
Açıklama metninde yer almaktadır.
oda_ImportantConditionsOfAgreement|
Sözleşmenin Önemli Şartları
Important Conditions of Agreement
Açıklama metninde yer almaktadır.
oda_TransferType|
Transfer Şekli
Transfer Type
Satın Alma (Purchase)
Satın Alma (Purchase)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus'un Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.700.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.