***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yılın ilk dokuz ayındaki konsolide gelir ve FAVÖK performansı, 2022 öngörülerimizde bir revizyon daha yapılmasını gerektirdi.  Konsolide gelir ve FAVÖK görünümündeki değişiklik büyük ölçüde fiyatlandırmaya ve daha güçlü operasyonel temel performans göstergelerine dayanırken, yatırım harcamalarındaki artış, lirada devam eden zayıflığın yanı sıra abone sayısı ve kullanımlardaki güçlü büyümeyle uyumlu olacak şekilde 4Ç'22 yatırımlarını hızlandırma kararımızın etkisini yansıtıyor. Yılın son çeyreğinde önceki planlarımıza göre daha fazla FTTH dönüşümü ve hane kapsaması artışı gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz. İlave kapasite ve kapsama ihtiyaçlarını adreslemek üzere yapacağımız baz istasyonu ve mobil backhaul yatırımları, artışı açıklayan diğer faktörler olarak sayılabilir. Son olarak, beklenenin ötesinde gerçekleşen abone kazanım hacmi, aktifleştirilen abone kazanım maliyetlerini bir miktar yukarı çekecektir. 2022 yılı revize öngörülerimiz aşağıdaki gibidir - Konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2021 yılına göre yaklaşık %37 seviyesinde artmasını,  - Konsolide FAVÖK tutarımızın yaklaşık 19,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini,  - Konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 14,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini  öngörmekteyiz. Önceki Öngörü
Revize Öngörü

Konsolide Gelir Büyümesi (UFRYK 12 hariç)
Yaklaşık %33 Yaklaşık %37
Konsolide FAVÖK
Yaklaşık 18,5 milyar TL Yaklaşık 19,0 milyar TL
Konsolide Yatırım Harcaması
Yaklaşık 13,0 milyar TL Yaklaşık 14,0 milyar TL

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078256


BIST