[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_AnnouncementRegardingDerivativesMarketIntradayPriceLimitChangesAbstract|
VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
Announcement Regarding Derivatives Market Intraday Price Limit Changes
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), Dolar/Ons Altın vadelerarası strateji emirlerinin alt fiyat limitinin hesaplamasında kullanılan k değeri bugün için 5,5'tan 11'e çıkarılmıştır.

Önemle duyurulur.

The k value used in the calculation of the lower limits of the USD/Ounce Gold intermonth strategy orders at Derivatives Market (VIOP) is updated from 5.5 to 11 for today.

Kindly announced.