[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_AnnouncementRegardingDerivativesMarketIntradayPriceLimitChangesAbstract|
VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
Announcement Regarding Derivatives Market Intraday Price Limit Changes
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören O_XU030E0624P11250 sözleşmesinin üst fiyat limit değeri bugün için +20'den +40'a çıkarılmıştır.

  

Önemle duyurulur.

The upper daily price limit value of O_XU030E0624P11250 contract is updated from +20 to +40 for today.

  

Kindly announced.