[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[BNPPI]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_NotificationRegardingBrokerageHousesWarrantsOrCertificatesOrNotesAbstract|
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Notification Regarding Brokerage Houses Warrants Or Certificates Or Notes
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN YATIRIM KURULUŞU VARANTLARINA İLİŞKİN OLARAK İLİŞKİLİ TARAFLARCA GERÇEKLEŞTİRİLEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

  

İhraççı BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından üstlenilen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin; VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25'inci maddesi uyarınca ihraççı, ihraççıda idari sorumluluğu bulunan kişiler, bunlar ile yakın ilişkili kişiler veya Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarca yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen alım satım işlemlerinin günlük olarak kamuya açıklanacağı hüküm altına alınmıştır.

  

 

  

İhraççı BNP Paribas Issuance B.V. ile ilişkili taraf olan [BNP Paribas Financial Markets S.N.C.] tarafından yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin alım satım işlemleri gerçekleştirilmiştir.

  

 

  

İşbu kapsamda 14/06/2024 tarihinde VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25'inci maddesi uyarınca gerçekleştirilen günlük alım satım işlemlerine ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.