[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[BNPPI]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_NotificationRegardingBrokerageHousesWarrantsOrCertificatesOrNotesAbstract|
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Notification Regarding Brokerage Houses Warrants Or Certificates Or Notes
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

BNPP IBV TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN VARANTLARDA, 10/06/2024 – 14/06/2024 TARİH ARALIĞINDA YAPILAN ALIM-SATIM İŞLEMLERİ

  

BNPP IBV tarafından ihraç edilen varantlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 10/06/2024 – 14/06/2024 döneminde piyasa yapıcılığı kapsamında TEB Yatırım Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemlerine ait tablo ekte yer almaktadır.