[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_NotificationRegardingBrokerageHousesWarrantsOrCertificatesOrNotesAbstract|
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Notification Regarding Brokerage Houses Warrants Or Certificates Or Notes
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin (VII -128.3) 25.Maddesi uyarınca 17.06.2024 – 21.06.2024 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.