Buldan: "KCK, Öcalan'ın hazırladığı taslağı kabul etti"

Buldan: "KCK, Öcalan'ın hazırladığı taslağı kabul etti"

Kandil'de yaptıkları görüşmenin ardından açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmede, Öcalan tarafından kendilerine 4 maddeden oluşan bir taslağın sunulduğunu, KCK yetkililerin taslağı inceleyerek kabul ettiklerini söyledi.

HDP Heyeti, dün Kandil'de KCK yetkilileriyle bir araya gelerek 6 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.


Toplantıda KCK yetkilileri, Öcalan'ın hazırladığı Demokratik Çözüm ve Müzakere Taslağını tüm yapı ve birimlerinde ayrıntılı toplantılarla değerlendirdiklerini, örgüt olarak bu toplantılarla tarihi bazı sonuçlara vardıklarını ifade etti.


HDP heyetinden açıklama yapıldı


HDP yapılan açıklamada, "KCK yetkilileri, Demokratik Çözüm ve Müzakere Taslağının tam bir karar birliği ile kabul edildiğini, bu taslak doğrultusunda nihai çözüme gitmek için örgüt olarak tüm görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etmişlerdir" denildi.


Dicle Üniversitesi'nde büyük gerginlik


HDP'den yapılan yazılı açıklama şöyle;  "Bilindiği gibi 29 Kasım 2014 tarihinde İmralı Adası'nda yapılan toplantıda Sayın Öcalan'ın hazırladığı Demokratik Çözüm ve Müzakere Taslağı Heyetimize iletilmiştir. Aynı toplantıda; Sayın Öcalan, Heyetimize; Demokratik Çözüm ve Müzakere Taslağıyla ilgili Devlet, Hükümet ve KCK yetkilileriyle hızlı bir görüşme trafiğinin yapılması, alınan cevaplarla tekrar İmralı Adası'na gelinmesi doğrultusunda görüşlerini aktarmıştır."


"Bu kapsamda Heyetimiz, geçen süre içerisinde iki kez Devlet ve Hükümet yetkilileriyle bir araya gelmiş, görüşmelerde Devlet ve Hükümet nezdinde henüz istişarelerin devam ettiği, netleşmiş cevapların bu istişarelerden sonra verileceği izlenimi edinmiştir. Bu kapsamda Heyetimiz, 9 Aralık 2014 tarihinde Kandil'de KCK yetkilileriyle bir araya gelmiş, 6 saat süren bir toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıya KCK yetkilileri, bugüne kadar yapılan tüm toplantılardan daha geniş bir bileşenle katılmış, KCK'nin tüm karar mercilerinin temsiliyetini sağlamıştır. Toplantıda KCK yetkilileri, Sayın Öcalan'ın hazırladığı Demokratik Çözüm ve Müzakere Taslağını tüm yapı ve birimlerinde ayrıntılı toplantılarla değerlendirdiklerini, örgüt olarak bu toplantılarla tarihi bazı sonuçlara vardıklarını ifade etmişlerdir.


"Kamuoyuna deklare edilmesi gerekir"


KCK yetkilileri, Demokratik Çözüm ve Müzakere Taslağının tam bir karar birliği ile kabul edildiğini, bu taslak doğrultusunda nihai çözüme gitmek için örgüt olarak tüm görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etmişlerdir. Bu taslağı sadece Kürt sorununun çözümü için değil, Türkiye ve Ortadoğu'nun demokratik geleceği açısından da biran önce hayata geçmesi gereken bir manifesto olarak değrerlendirdiklerini belirtmişlerdir. Kendileri tarafından kabul edilen bu taslağın Türkiye Devleti ve AKP Hükümeti tarafından da kabul edilmesini istediklerini, Devlet ve Hükümet yetkililerinin netleşmeyen cevaplarının da biran önce netleştirilerek halklarımıza ve kamuoyuna deklare edilmesi gerektiğini fade etmişlerdir."


"Süreçte bugüne kadar AKP Hükümeti'nin ortaya koyduğu oyalama, zaman kazanma ve seçime dönük bazı hesapların bir tarafa bırakılması gerektiği, halklarımızın ve bölgemizin demokratik geleceği ve kalıcı barışı için taslakta belirtilen çözüm önerilerinin biran önce pratikleşmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu anlamda, süreçte anlamlı derin müzakerelere biran önce geçilmesi, demokratik çözüm için tek bir günün, hatta tek bir saatin boşa geçirilmemesi gerektiği heyetimize aktarılmıştır.


Davutoğlu'nun 'darbecisiniz' sözleri TBMM'yi gerdi


"Takvimlendirmeyi esas aldıklarını belirtmişlerdir"


Demokratik Müzakere ve Çözüm Taslağının bu hassasiyetlerin de göz önünde bulundurularak hazırlandığını, kapsamlı, teorik çözüm önerilerinin yanında taraflar için makul bir takvimlendirmenin de bu anlamda taslağın içeriğinde detaylandırıldığını KCK yetkilileri belirtmişlerdir. KCK olarak bu öneri ve takvimlendirmeyi anlamlı müzakerelere geçişle birlikte hayata geçirmeye hazır olduklarını, hareket olarak Sayın Öcalan'ın belirttiği öneri ve takvimlendirmeyi esas aldıklarını belirtmişlerdir. KCK'nin tüm bu konularla ilgili ayrıntılı bir açıklamayı yapacağı, halklarımıza ve kamuoyuna karşı yapılacak açıklamayla bu detaylı görüşlerin aktarılacağı ifade edilmiştir.


KCK'nin yapacağı açıklamaların, taahhüt ettiği tutumların süreci takip etmek üzere bir İzleme Heyetinin denetimine açık olcağı, bu konuda Devletin de Hükümetin de aynı sorumlulukla bağımsız tarafsız bir denetlemeye açık olması gerektiği, bunun için de bir İzleme Heyetinin biran önce çalışmaya başlaması gerektiği ifade edilmiştir."


"AKP'nin devreye koyduğu gözaltı ve tutuklama furyasının KCK operasyonlarını bile aşan bir düzeye vardığı, son örneğinin Yüksekova'da yaşandığı, sokak ortası infazların ise, pervasız bir şekilde uygulandığı belirtilmiştir. Meclis'te yasalaşmayı bekleyen “güvenlik yasasıö tasarılarının da bu anlamda kaygıları arttırdığı, sınır boyları başta olmak üzere tüm bölgede güvenlik barajları, HES, karakol, kalekol yapımlarının mevsim koşullarına rağmen devam ettiği belirtilmiştir. Çatışmasızlık ihlali anlamına gelen bu uygulamalardan  vazgeçilmesi, kalıcı barışa gidecek politikaların geliştirilmesinin sürece ve 'tahkim edilmiş bir çatışmasızlığa' katkı sağlayacağı KCK yetkilileri tarafından belirtilmiştir."


İşte Öcalan'ın hazırladığı müzakere süreci taslağı


İmralı Adası'nda 29 Kasım'da HDP heyeti ile görüşen Abdullah Öcalan'ın heyete verdiği ve kendisi ile görüşen devlet heyeti ile 'Mutabık kaldık' dediği 'Barış ve Demokratik Müzakere Süreci Taslağı'nın detayları ortaya çıkmaya başladı.


HDP tarafından önümüzdeki günlerde Ankara-Kandil ile yapılacak görüşmelerden sonra tamamı kamuoyuna açıklanacak taslak 4 ana başlık ve 66 maddeden oluşuyor.


DHA'dan Ferit Aslan'ın haberine göre Bir bölümü HDP heyeti tarafından kamuoyuna açıklanan ve Öcalan tarafından hazırlanan, 'Barış ve Demokratik Müzakere Süreci Taslağı' şöyle:


1. Yöntem: 9 maddeden oluşuyor, sürecin tüm aşamalarının belgeli hale getirilmesi, varılan mutabakatların imzayla kayıt altına alınması, temel kavram ve kurumların doğru tanımlanmasını ön görüyor. Sürecin belirleyici yanının demokratik siyaset olduğu tespitinden yola çıkarak diğer tüm hususların demokratik siyasetle bağlantılı olarak ele alınma zorunluluğunu ön görüyor. Bunun yanında yasal temelin netlik kazanmasından tutun da temel kuram, kavram ve kurumların doğru ve yeterli tanımlanmasına dair zorunluluğun açıklanması. Eylemsizlik halinin doğru tanımlanmasındaki zaruret ve sürecin tüm aşamalarının belgeli hale getirilmesi, varılan mutabakatların imzayla kayıt altına alınması gibi "yöntem" meselesinde hiçbir boşluk bırakmadan sağlam bir zemin inşasıdır.


2. Sorunun tarihi ve felsefi boyutu: Bu başlık 11 maddeden oluşuyor, Kürt-Türk ilişkileri, sürecin anayasal ve yasal boyutları, güvenlik, sosyal-kültürel, kadın özgürlüğü ve ekolojik boyutu, eşit vatandaşlık ve demokratik kamu düzeni gibi başlıklar yer alıyor.


Bu ana başlık altında bulunan 11 madde şöyle:
*Tarih boyunca Ortadoğu'da Kürt-Türk ilişkilerinin mahiyeti ve günümüzdeki durumu


*Kürt-Türk ilişkilerinin giderek ağırlaşan sorunsallaşmasının iç ve dış nedenleri ve kapitalist moderniteyle ilişkisi


*Kürt-Türk ilişkisindeki sorunsallığın esas olarak devletin dönüşümü olması gerçekliği. Güncel iktidarların bu meseleyi iktidarlaşma aracına dönüştürmeleri. Uygulanan kör şiddet ve bunun yarattığı sonuçlar


*Çözümün sistemsel özelliği ve Ortadoğudaki kaçınılmaz etkisi


*Çözümün barış ve evrensel demokrasiyle bağı, demokratik barışın devlet ve toplum yapısında yol açacağı kaçınılmaz reformlar.


*Sürecin anayasal ve yasal sonuçları


*Sürecin güvenlik boyutu -Sürecin sosyal-kültürel etkileri


*Sürecin kadın özgürlüğü boyutu ve ekolojik sonuçları -Cumhuriyet tarihi boyunca varlıkları yadsınan ve dışlanan tüm unsurların özgürce ve eşitce tanınması. Bu unsurların, yeni norm sisteminde yer alma biçimleri ve özgünlükleri.


*Yeni, çoğul, demokratik kamu düzeni.


3. Temel Gündem Maddeleri: Bu başlık altında 40 temel soru ve belirleme ve önerme yer alıyor. Demokratikleşme programı nasıl olmalıdır? sorusuna yanıt veren ve temel referans kaynağı olan belirleme, öneri ve maddelerden oluşmaktadır.


Bu başlıkta yer alan bazı maddeler şöyle:


*Demokratik siyasetin doğru tanımlanması ve içeriği


*Kimlik kavramı, tanımı ve tanınması. Çoğul, demokratik eşit ve yasal güvenceli çözüm.


*Demokratik çözümün ulusal ve bölgesel (yerel) boyutlarının doğru tanımlanması. Anayasal ve yasal karşılıkları.


*Vatandaşlık tanımı. Yasal ve özgür vatandaş *Sürecin sosyo-ekonomik sistemle ilişkisi ve yeniden tanımlanması.


*Kültürel çoğulculuk ve özgürlük... - Yakın tarihle hakikatler temelinde yüzleşme mekanizmaları. TBMM nezdinde oluşturulacak mekanizmalar.


4. Eylem Planı: 6 maddeden oluşan eylem planının en önemli özelliği atılacak adımların tarihlerin yaklaşık olarak belirlenmiş olmasıdır. HDP heyetinin Kandil-Devlet ve Hükümet yetkilileri ile yaptığı açıklamadan sonra taslağın tamamını kamuoyuna açıklaması bekleniyor.


Beşir Atalay'dan Demirtaş'a sert sözler


Selahattin Demirtaş'tan CHP'ye çağrı


Sırrı Süreyya Önder'den yanıt geldi


Sırrı Süreyya Önder: Demirtaş'ı yedirtmeyiz

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
ilgili haberler
 
LG
MD
SM
XS