Vakıf üniversiteleri öğretim elemanları için Pasaport Kanunu’nda değişiklik

Vakıf üniversiteleri öğretim elemanları için Pasaport Kanunu’nda değişiklik

CHP Genel Başkan Yardımcıları Sezgin Tanrıkulu ile Mehmet Bekaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, Pasaport Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi verdi.

Vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanları da tıpkı devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları gibi bilimsel etkinliklere katılmak üzere sık sık yurt dışına çıkıyor. Bu değişiklikle kamu hizmeti gören vakıf üniversiteleri öğretim elemanlarının yurt dışına çıkışlarda karşılaştıkları sıkıntıların ve engellerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.


Gerekçe bölümünde ise "Pasaport Kanunun 14. Maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya TC Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri hususi damgalı pasaport alabilmektedir. Ancak vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanları ne yazık ki Anayasa'nın eşitlik ilkesine de aykırı bir şekilde bu haktan mahrum edilmektedir. Çok sık bir şekilde uluslararası bilimsel toplantılara, araştırma projelerine ve eğitimlere katılan bilim insanlarımızın böylesi bir eşitsizlik altında çalışmaları, içinde bulunduğumuz bilim ve teknoloji çağında öncelikle ülkemize yapılan bir haksızlıktır. Bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmelerin uzağında kalan bir ülkenin gelecekte uluslararası alanda söz sahibi olması, bağımsız politikalar üretebilmesi mümkün olmayacaktır. Bilim insanlarımız uluslararası bilimsel araştırmalara, toplantılara, eğitim programlarına ne kadar çok ve rahat bir şekilde katılabilirse bu etkinliklerin ülkemize katkısı o kadar çok olacaktır. Öte yandan devlet üniversiteleri gibi vakıf üniversitelerinin de kamu tüzel kişiliği vasfı olup, 2547 sayılı kanuna tabi oldukları ve yaptıkları hizmetin kamu hizmeti olduğu göz önüne alındığında Anayasamızın 10. Maddesinde hayat bulmuş temel ilkelerden birisi olarak kanunun önünde eşitlik ilkesi gereğince vakıf üniversitesi öğretim elemanlarının da pasaport kanununun 14. Maddesinden yararlanabilmesi gerekmektedir." deniyor.Pasaport Kanunu'nda Değişikli Yapılması Hakkında Kanun Teklifi


MADDE 1- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunun 14 üçüncü maddesinin (A) bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 14- A) Hususi damgalı pasaportlar;
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları, Vakıf Üniversitelerinde çalışan öğretim elemanları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Dşzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğü girer.
MADDE 3- Bu Kanun hşkşmlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
 
LG
MD
SM
XS