Fütürizm Nedir, Özellikleri Nelerdir? Fütüristik Kime Denir?

A A

18.01.2022 - 01:45

Fütüristik ve Fütürizm kavramları, günlük hayata karşılaştığımız kavramlardan birisi haline geldi. Genellikle fütürizm, önemli bir İtalyan fenomenidir. İtalyan fütüristlerinin en başında gelen sanatçılar ise, Umberto Boccioni, Filippo Tommaso Marinetti, Gino Severini, Carlo Carrà gibi isimler geliyor.

Fütürizm Nedir, Özellikleri Nelerdir? Fütüristik Kime Denir?

Fütürizm Nedir?

Fütürizm, diğer adı ile gelecekçilik, yirminci yüzyılın başlarında ise, ortaya çıkmış olan bir sanat akımıdır. 1909 yılında İtalyan sanatçı Filippo Tommaso Marinetti’nin La Gazzetta dell’ Emilia adı verilen gazetede yayınlamış olduğu Fütürist Manifesto ile başladı. Fütürizm bildirisi ise, eski geleneklerden vazgeçildiğini, teknolojik gelişmelerin toplumsal yaşamı kökünden değiştirdiğini ve buna bağlı olarak da sanatın kendini yenilemesi gerektiğini savunur.

Fütüristler çatışmacı, dinamik ve teknolojiyi konu edinen sanat eserlerini ortaya koydular. Sanatı siyaset arenasına kadar taşıyarak toplumsal hareket niteliği kazanarak, savaşı ve faşizmi desteklemeye kadar varan çeşitli eylemlerde bulundular.

Fütürizmin ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerden birisi, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıl arasında yaşanan dönemi kapsayan bir Makineleşme Çağı’dır. Bu dönemde genellikle buharlı makinelerin icadı ile birlikte başlayan Sanayi Devrimi, teknolojinin o döneme tek bir emsali görülmemiş olan bir yükseliş yaşamasına neden olmuştur.

Fütürizm Özellikleri Nelerdir?

Sanatta biçimi tamamen yok etmeyi amaçlar. Yazıda kafiyeyi ve uyak kullanmamış, heykel ve resimin durağan ve net doğasına tezat düşerek bir dinamikliği vurgulayan belirsiz eserler ortaya koymuşlardır.

Sanatta şehir yaşamını ve makineleşmeyi konu edinmişlerdir.

Genellikle de savaş yanlısı bir tutumları vardır. Aynı zamanda faşizmi desteklemişlerdir.

“Sözcüklere özgürlük” sloganını benimseyerek bu mantığı reddetmiştir.

Resimde hareketi be ışığı merkeze almışlardır.

Sanatlarında ise, özgünlüğü şart koştular.

Eski, geleneksel olana ve şiddetle karşı çıkmışlardır.

Fütüristik Kime Denir?

Fütürist kelimesi, dilimizde sıkça karşımıza çıkan sözcükler arasında yer alır. Fütürist, Fransızca’dan dilimize geçmiş olan bir kelimedir. TDK’ya göre fütürist kelimesi ise gelecekçi anlamına gelir. Fütürizm, gerçek anlamı "gelecek" olan İngilizcedeki "future" kelimesinden gelir. Fütürizm "olumlu gelecek tasarımı" olarak tanımlanırken, fütürist ise "olumlu gelecek tasarımcısı" anlamına geliyor.

Fütüristik, ilerici ve modern çizgiler taşıyan, kendi zamanına göre de ileriyi öngörebilen anlamına gelir. Latin dillerindeki "futura", "futur" kelimelerinden gelir. Tasarımda ve mimarlıkta sıkça kullanılan bir terimdir. Fütürizm, İtalya'da başlayan bir heykel, edebiyat ve resim akımıdır. Genellikle 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan bu akım şimdiki zamana, geçmişe, geleceğe ait duyumları da aynı anda anlatmaya çalışır. Fütürizm, tehlikeyi, savaşı, faşizm teorisini, makine çağını benimseyen bir sanat okulu olarak İtalya'da gelişen bir akımdır.