Izdırap Nasıl Yazılır? Izdırap TDK Doğru Yazılışı... Izdırap Mı Izdrap Mı?

Izdırap Nasıl Yazılır? Izdırap TDK Doğru Yazılışı... Izdırap Mı Izdrap Mı?

Izdırap Nasıl Yazılır? Izdırap TDK Doğru Yazılışı... Izdırap Mı Izdrap Mı?

Türkçe kelimeler arasında okunuş ve yazılış farklılıkları görülebilmektedir. Izdırap kelimesi de bunlardan biridir. Gündelik yaşamda sıklıkla ızdırap olarak kabul görse de doğru yazılışı Istırap olacaktır. Üzüntü, kaygı ve tasa anlamı taşıyan ıstırap kelimesi Arapça kökenlidir. Okunuş ve yazılışı merak konusu olan ızdırap, pek çok kişi tarafından bu haliyle kullanılır. Fakat ızdırap kelimesinin doğru yazılışı Istırap olacaktır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Izdırap Nasıl Yazılır?

 Izdırap, Elem, keder ve zahmet gibi birden fazla anlamdaşı bulunan bir sözcüktür. Izdırap kelimesinin doğru yazılışı ıstırap olacaktır. Türkçe’ ye pek çok dilden geçmiş bulunan kelime bulunmaktadır. Bu nedenle kavram karışıklığı yaşanabilmektedir. Izdırap sözcüğü Arapça dilinden dilimize katılmış bulunmaktadır. TDK sözlük kayıtlarında Istırap; acı, üzüntü ve sıkıntı şeklinde görülmektedir. Arapça izdirab sözcüğünden ıstırap olarak Türkçe’ ye geçmiştir. Istırap kelimenin doğru yazılışıdır, ızdırap ise yanlış yazım şeklidir.

 Izdırap TDK Doğru Yazılışı, Izdırap mı Izdrap mı?

 Izdırap kelimesinin TDK sözlükte doğru yazılışı Istırap’ tır. Yani üzüntü, kaygı, tasa anlamları taşıyan ıstırap sözcüğünün, Izdırap olarak yazılması da Izdrap olarak yazılışı da doğru değildir. Arapçadan Türkçe' ye geçmiş bulunan Istırap kelimesi, hayatın güçlüklerini ifade etmektedir. Üzüntü, sıkıntı, güçlük, kaygı ve tasa olarak pek çok anlamdaşı bulunmaktadır. Istırap sözcüğünün bir anlamı da muzdariptir. Muzdarip kelimesinin doğru yazılışı da Mustarip olması gerekmektedir. Istırap, cümle içinde kullanılacak olursa;

Tüm ıstıraplara rağmen pes etmedi. Okulunu birincilikle bitirdi.

Bazı insanlar yaşam boyu ıstırap çekmektedir.

Çekilen ıstıraplar gün gelir mutlulukla yer değiştirir. Gibi pek çok cümle kurulabilir.

Izdırap olarak kullanılan kelimenin doğru yazılış şekli ıstırap olacaktır. Güçlük, üzüntü, elem, keder gibi anlamlar taşıyan sözcük halk arasında ızdırap olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Oysaki pek çok sözcük gibi ızdırap yanlıştır ve doğrusu ıstıraptır.

Jimnastik Nasıl Yazılır? Jimnastik TDK Doğru Yazılışı... Jimnastik Mi Cimnastik Mi?

Jimnastik Nasıl Yazılır? Jimnastik TDK Doğru Yazılışı... Jimnastik Mi Cimnastik Mi?

 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı