Kaside Nedir, Örnekleri Nelerdir? Kaside Türü Nazım Biçimi Özellikleri Nelerdir?

Kaside Nedir, Örnekleri Nelerdir? Kaside Türü Nazım Biçimi Özellikleri Nelerdir?

Kaside Nedir, Örnekleri Nelerdir? Kaside Türü Nazım Biçimi Özellikleri Nelerdir?

Kaside, genelde din ve devlet büyüklerinin övülmesi amacı ile yazılan bir şiir şeklidir. Ancak kaside şeklinin şiirin farklı konuları kapsamında da kullanıldığı görülür. Kaside sanatı, öncelikle Araplar tarafından geliştirilmiş olan bir sanattır. Kaside, klasik olan Arap şiirinin en yüksek şekli olarak kabul edilir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Eski Arap edebiyatı içerisinde kasideler pek çok farklı dahili bölümden oluşacak biçimde nazmedilmiştir. Türk edebiyatına ise 13. yüzyılda Araplardan geçmiş olan bir nazım türüdür. Türk edebiyatı kapsamında Kaside şairlerine kaside-gü bir başka deyiş ile kaside dile getiren, ya da kaside-sera veya kaside-perdaz denir.

 Kaside Nedir?

 Kasideler, dinî konulu olanlar haricinde genelde bir devlet büyüğünü veya zamanın ileri gelenlerinden bir tanesini çeşitli nedenler ile övmek ve yapılmış olan bu övgü karşılığında ise memdûhtan câ'ize almak amacı ile yazılmış olan manzumelerdir.

 Kasidenin Özellikleri Nelerdir?

 Kasidelerin birbirinden farklı özellikleri bulunur. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

Kasidelerin nazım birimi beyit olur.

Beyit sayısı en az 15-30-33 ile birlikte en çok doksan dokuz arasında değişir.

Kasidenin ilk beyitine matla beyit adı verilir. Son beyitine ise makta beyit adı verilir.

Şâir kasidesi içerisinde matlayı tekrar eder ise tecdid-i matla şeklinde isimlendirilir.

Matlayı birden fazla tekrar eder ise bu durum zat-ül metali ya da zül metalidir.

Şairin mahlasının yer aldığı beyite taç beyit adı verilir.

Kasidenin en güzel beyiti ise beyt-ül kasid şeklinde isimlendirilir.

Aruz ölçüsü ile kaleme alınırlar.

Kafiye düzeni gazel ile aynıdır. Yani aa,ba,ca,da,ea,fa ... Şeklinde ifade edilir. Bunun dışında gazelden çok daha uzun olan bir nazım şeklidir.

Kaside Örnekleri Nelerdir?

 En ünlü olan kaside şairi Nefi olarak bilinir. Fuzuli, Baki ve Nedim de oldukça başarılı nitelikte kasideler yazmışlardır. Fuzuli’nin özellikle “Su Kasidesi“, Nedim’in “İstanbul Kasidesi” bir hayli ünlü kasidelerdendir. Namık Kemal'in "Hürriyet Kasidesi" de kasideler için iyi bir örnek olacaktır.