Bağımsız Sosyal Bilimciler'in "AKP'li Yıllarda Emeğin Durumu" çalışması tanıtılacak

Bağımsız Sosyal Bilimciler'in "AKP'li Yıllarda Emeğin Durumu" çalışması tanıtılacak

Bağımsız Sosyal Bilimciler'in "AKP'li Yıllarda Emeğin Durumu" çalışması tanıtılacak

Neoliberal politikalara karşı toplumu bilinçlendirmek düşüncesiyle bir araya gelen sosyal bilimciler tarafından oluşturulan Bağımsız Sosyal Bilimciler (BSB) grubu, yeni bir çalışma gerçekleştirdi. 23 sosyal bilimcinin katkısıyla oluşturulan "AKP'li Yıllarda Emeğin Durumu" başlıklı çalışma, Yordam Kitap tarafından yayınlandı.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bağımsız Sosyal Bilimciler'in Yordam Kitap tarafından kitaplaştırılan bu yeni ortak ürünü, ekonomik gelişmelere arka planda yer vererek, hemen tümü ile AKP yönetiminde geçen 2000'li yıllarda bu sermaye yanlı/serbest piyasa ağırlıklı politikaların emekçiler üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

Almanca aslından çeviriyle Kapital I ve II. ciltlerin ardından Kapital'in III. cildi de çıktı

Kitabın ilk bölümü, ele alınan dönemde Türkiye ekonomisinin uluslararası düzlemde değerlendirilmesine, ikinci bölümü ise işgücü piyasalarındaki gelişmelerin analizine ayrılmış. Yaygın söylemin aksine, AKP yönetimi altında Türkiye'nin parlak ve istisnai ekonomik sonuçlara ulaşamadığı sergilenmiş. Kitabın izleyen üç bölümünde şu sorulara yanıt aranıyor:

- Çalışma hayatı, emeğin örgütlenmesi ve toplumsal mücadelesi ve tarımsal yapılar, neoliberalizmin ideolojik koşullandırmaları altında nasıl biçimlenmiştir?
- Bu biçimlenme, gelir ve servet bölüşümünü sınıfsal düzeyde nasıl etkilemiştir?
- Olumsuz bölüşüm örüntülerini emekçiler ve yoksullar için katlanılabilir kılmak üzere, hangi "telafi mekanizmaları" harekete geçirilmiştir; bunların sonuçları nelerdir?

"Suriye Kürdistanı’nda Savaş ve Devrim"

Kitabın son üç bölümünde Türkiye'de emeğin durumu tartışılırken çoğu kez yeterince incelenmeyen üç önemli alan (eğitim ve bilim, sağlık, barınma) ele alınıyor. Altıncı Bölüm'de eğitim ve bilimin ticarileştiği ve çağdaş değerlerden uzaklaştığı vurgulanıyor. Yedinci Bölüm'de ise, sağlık sektöründeki gelişmeler Sağlıkta Dönüşüm Programı ekseninde, ana başlıklarıyla ayrıntılandırılıyor. Kitabın Sekizinci ve son) bölümünde de hızlı kentleşme ve kentsel dönüşüm girişimleri ile bunların doğurduğu toplumsal muhalefet inceleniyor.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Yordam Kitap'ın bastığı Germinal 4 Somalı öğrenciye burs sağladı

Kitaba katkıda bulunan yazarlar ise şöyle: Ali Rıza Aydın, Zülküf Aydın, Serdal Bahçe, Korkut Boratav, Hasan Cömert, Özlem Çelik, Ekin Değirmenci, Alper Duman, Elif Karaçimen, Ahmet Haşim Köse, Rıfat Okçabol, Oğuz Oyan, Mustafa Sönmez, Fikret Şenses, E. Ahmet Tonak, Oktar Türel, Ebru Voyvoda, Galip Yalman, Erinç Yeldan, Gülbiye Yenimahalleli-Yaşar, Nurhan Yentürk, Volkan Yılmaz, Gamze Yücesan-Özdemir

Yordam Kitap'tan Temmuz'da yeni kitaplar

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Yazarları etkinlikte okurla buluşacak

Kitabın okura ulaştığı bugünlerde, çalışmada ortaya konan görüşlerin sergilenip tartışılacağı iki de etkinlik planlandı. İlk etkinlik bugün Ankara'da Mülkiyeliler Birliği salonunda gerçekleştirilecek. İkinci etkinlik ise 23 Ekim Cuma günü yani yarın İstanbul'da olacak.

"Yarım Kalmış Bir Şarkı: Bobby Sands, IRA ve Açlık Grevi"

İstanbul etkinliği, Beyoğlu / Taksim'de Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde gerçekleştiriliyor. Herkese açık ve ücretsiz olan etkinliğe ilişkin ayrıntılar ise şöyle:

"AKP'li Yıllarda Emeğin Durumu"

Oturum Başkanı: İzzettin Önder (İstanbul Üniversitesi, E.)
Konuşmacılar:
Rıfat Okçabol (Boğaziçi Ü.) Mustafa Sönmez, E.Ahmet Tonak (Bilgi Ü.), Oktar Türel (ODTÜ, E.)

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Tarih: 23 Ekim 2015 Cuma, Saat: 19.30
Yer: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İpek Sokak, Taksim, Beyoğlu-İstanbul