Haluk Gerger'den ABD Komünist Partisi'nin tarihi: Canavarın Ağzında

Haluk Gerger'den ABD Komünist Partisi'nin tarihi: Canavarın Ağzında

Haluk Gerger'den ABD Komünist Partisi'nin tarihi: Canavarın Ağzında

Haluk Gerger'in kapitalizm ve emperyalizmin merkez üssünde Komünist Parti'yi var etme çabasını anlattığı, Canavarın Ağzında: ABD Komünist Partisi Tarihi, 1919-1959 Yordam Kitap'tan çıktı. Yayınevi ayrıca Edgar Snow'un eşsiz eseri Çin Üzerinde Kızıl Yıldız ile ünlü tarihçi Neil Faulkner'ın Roma tarihini anlattığı kitabı ve Michel Beaud'un referans kitabı Kapitalizmin Tarihi'ni de Fikret Başkaya'nın çevirisiyle okurla buluşturdu.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Yordam Kitap, Edgar Snow'un eşsiz eseri Çin Üzerinde Kızıl Yıldız, Haluk Gerger'in kapitalizm ve emperyalizmin merkez üssünde Komünist Parti'yi var etme mücadelesini anlattığı Canavarın Ağzında: ABD Komünist Partisi Tarihi, 1919-1959, Bertel Ollman'ın Sınavlarda Neler Yapmalı ve Dünyayı Nasıl Değiştirmeli?, tarihçi Neil Faulkner'ın Roma: Kartalların İmparatorluğu, Fikret Başkaya'nın çevirisiyle Michel Beaud'un ünlü Kapitalizmin Tarihi kitabını ve Neil Smith ve Peter Williams'ın Kentin Mutenalaştırılması ile Emrah Gülsunar'ın Jakobenizm ve Kemalizm: Eleşteril Bir Karşılaştırma ve Bağımsız Sosyal Bilimciler'in yeni çalışması: AKP'li Yıllarda Emeği Durumu'nu okurla buluşturdu.

Çin Üzerinde Kızıl Yıldız

Çin Devrimi üzerine yazılan eşsiz eserlerden biri olan Çin Üzerinde Kızıl Yıldız kitabını Yordam Kitap yeniden okurlarla buluşturuyor. Edgar Snow'un yazdığı kitabı Enis Esmer Türkçeleştirdi. Çin Üzerinde Kızıl Yıldız, Korkut Boratav'ın sunuş yazısıyla okurla buluştu.

"Suriye Kürdistanı’nda Savaş ve Devrim"

Çin Üzerinde Kızıl Yıldız, Çin devrimi üzerine yazılmış temel kitapların başında geliyor. Kitabın yazarı Edgar Snow, Çin'de 14 yılını geçirmiş Amerikalı bir gazeteci. Bu yıllar içinde Çince öğrenmiş, Çin tarihi üzerine bilgisini derinleştirmiş, Çin'in toplumsal yapısını ve siyasal ortamını yakından inceleyip gözlemlemiş bir isim.

Bu zengin arka plan bilgisine ve canlı gözlemlerine dayanarak Çin devrimini, Komünist Partisi önderliğindeki gerilla mücadelesini konu alan bu kitabı oluşturmuş. Snow, gizlice kuşatma altındaki Kızıl bölgeye geçmiş, on yıla yayılan gerilla savaşının temel dayanağı olan köylüleri, Kızıl Ordu askerlerini tanımış; başta Mao Zedong, Co Enlay ve Lin Biyao olmak üzere devrimci liderlerle uzun sohbetler yapma imkânı bulmuş. Mao Zedong'un, hayat hikâyesini anlattığı tek kişi de Edgar Snow olmuştu.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Korkut Boratav kitabın sunuşunda şunları kaleme aldı:

"Çin Üzerinde Kızıl Yıldız birkaç şeyi birden yapıyor: Bir kere üç ayı kapsayan renkli, heyecanlı bir seyahat ve anı kitabı ile karşılaşıyoruz. İkinci olarak, Çin devrim inin ilk aşamalarının ve kritik bir dönüm noktasının strateji, taktik sorunları, devrimin liderlerinin perspektifinden (yazarın merceğinden de geçerek) okuyucuya aktarılıyor. Böylece, 20. yüzyılın ve günümüzün kaderini belirleyen büyük bir tarihsel dönüşümü, oluşum aşamalarında gözlüyoruz; sonraki gelişim doğrultularının kimi izlerini, belirtilerini keşfedebiliyoruz. Dahası, ete-kemiğe bürünmüş insan manzaralarını; başta Mao'yu, ÇKP liderlerini, çok sayıda 'adsız kahraman'ı ve sıradan emekçi, asker Çinlileri izliyoruz. Okurlar, sanırım, anılar, biyografik öğeler, gazetecilik ile tarihçilik gibi farklı alanları birleştiren parlak bir yapıt ile karşılaştıklarını, ilk sayfadan itibaren fark edeceklerdir."

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Almanca aslından çeviriyle Kapital I ve II. ciltlerin ardından Kapital'in III. cildi de çıktı

Edgar Snow

Missourili olan Edgar Snow yirmi iki yaşındayken Uzakdoğu'ya gitti. Çin Üzerinde Kızıl Yıldız'ı yazmadan önce uzun yıllar Çin'de yaşadı, ülkeyi inceledi, Çince öğrendi ve Yencing Üniversitesinde konferanslar verdi. Buradaki dostları arasında bugün Çin'in önderleri arasında bulunan bazı öğrenciler de vardı. Asya'da Chicago Tribune, The New York Sun, The New York Herald Tribune ve London Daily Herald gazeteleri için çalıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Saturday Evening Post'un başyazar yardımcısı ve savaş muhabiriydi. Savaştan sonra gazetenin tanınmış Çin, Hindistan ve Sovyetler Birliği uzmanı oldu.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Çok sayıda kitap yazan Edgar Snow, 1971 yılında hayata veda etti.

Canavarın Ağzında: ABD Komünist Partisi Tarihi, 1919-1959
Cilt 1: Kuruluş ve Çocukluk Dönemi

Daha önce Ortadoğu ve Türk dış politikası üzerine çalışmaları ile tanıdığımız üretken yazar Haluk Gerger, şimdi de ABD Komünist Partisi tarihini inceliyor. Yani, kapitalizm ve emperyalizmin merkez üssünde Komünist Parti'yi var etme çabasını…

China Miéville'in Demir Konsey'i Türkçe'de

Kitap, dünyanın en gelişmiş kapitalist ülkesinde Komünist Partisi'nin kurulma ve gelişme sürecine odaklanıyor. Haluk Gerger, yıllarca süren zahmetli ve titiz bir araştırmanın sonucunda ulaştığı bilgi ve belgeleri inceliyor, eşine az rastlanır bir sadelikle sergileyip sonuçlar çıkarıyor. Emperyalizmin merkezinde, tam da canavarın ağzında, ABD Komünist Partisi'nin olağanüstü macerasını anlatan bu özgün eserde Türkiyeli okurun kendi hikâyesini de bulacağı, şaşkınlık ve heyecanla yüzleşeceği çok şey var.

İllegal örgütlenme ve legal parti, program ve strateji tartışmaları, ittifak politikaları, iç çekişmeler, bölünmeler, ihanetler, parti genel sekreterliğinden CIA elemanı olmaya kadar uzanan tuhaf savrulmalar, bir gerilim romanını aratmayacak inanılmaz hikâyeler...

Lenin, Zinovyev, Buharin ve Stalin'in müdahaleleri, teorik-pratik sorunlar girdabında SBKP'nin, Komintern'in arayışları, hata ve sevapları ışığında bir dönemin ABD Partisi...

Haluk Gerger'in akıl ve serüven dolu incelemesi, pratiğin teorisini yapmak, yenilginin diyalektiğini kavramak isteyenler için önemli bir kaynak niteliğinde.

Haluk Gerger

1971 yılında Beyrut Amerikan Üniversitesinden mezun oldu. Daha sonra ABD John Hopkins Üniversitesinde uluslararası ilişkiler dalında yüksek lisans yaptı, Stockholm Üniversitesi ve Oxford Üniversitesinde lisans üstü eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde doktora yaptı. Aynı fakültenin Uluslararası İlişkiler kürsüsünde öğretim üyesiyken, 1982 Anayasası'nın kabul edildiği, YÖK'ün yürürlüğe girdiği 6 Kasım 1982'de görevine son verildi.

Haluk Gerger'in bir kitabı daha Almancada!

Aydınlar Dilekçesi'nin (1984) Yazmanlar Kurulu üyesiydi; "Dilekçe Davası"nda Ankara Sıkıyönetim Askerî Mahkemesinde yargılandı ve aklandı. İnsan Hakları Derneği kurucularındandır. Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı, dergilerde yazdı. Özgür Gündem gazetesinde yayın kurulu başkanlığında bulundu. 1986-94 yılları arasında, merkezi Cenevre'de bulunan BM Dernekleri Dünya Federasyonu Yönetim Kurulu ve 1993 New York Körfez Savaşı Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi üyeliğinde bulundu. 1996 yılında Darmstadt Teknik Üniversitesinde, 2002 yaz sömestrinde de Darmstadt Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde misafir profesör olarak ders verdi. Deniz Gezmiş anısına düzenlenen bir toplantıya yolladığı yazılı mesaj nedeniyle 26 Ekim 1994'te tutuklandı, 16 ay hapis yattı. 1998 yılını da Güdül Cezaevi'nde geçirdi.

"Radikal demokrasi"ye sert bir eleştiri: "Sınıftan Kaçış"

Yayınlanmış kitapları şunlardır: Soğuk Savaş'tan Yumuşamaya (1980, Işık Yayıncılık); Mayınlı Tarlada Dış Politika (1982, Hil Yayınları); Nükleer Tehlike (1983, Bilim ve Sanat Yayınları); Yıldız Savaşları: Teknolojisi, Sorunları, Tehlikeleri (1985, Kalem Yayıncılık); BarışSeçkisi (der.) (1986, Bilim ve Sanat Yayınları); O Yıllar (1987, Dost Kitabevi); Emekçiye Mektuplar-1: Yeni Dünya Düzeni, Türkiye ve Sosyalizm (1994, Belge Yayınları); Emekçiye Mektuplar-2: Türkiye'nin Düzeni ve Kürt Sorunu(1995, Belge Yayınları); Türk Dış Politikasının Ekonomi Politiği: "Soğuk Savaş"tan "Yeni Dünya Düzeni"ne (1. basım: 1998, Belge Yayınları; Genişletilmiş ve güncelleştirilmiş 3. basım: 2012, Yordam Kitap; Almancası: Die türkische Außenpolitik nach 1945, Neuer ISP Verlag, 2004); Kan Tadı: Belgelerle ABD'nin Kara Kitabı (1. basım: 2003, Ceylan Yayınları; 6. basım: 2012, Yordam Kitap); ABD, Ortadoğu, Türkiye (1. basım: 2006, Ceylan Yayınları; Genişletilmiş ve güncelleştirilmiş 5. basım: 2012, Yordam Kitap); Sık Sorulan Sorular (2007, Ceylan Yayınları).

Taner Timur, "en çalkantılı" dönemi yazdı

Devrimci politik mücadeleye katkısı ve ödün vermez politik duruşuyla öne çıkan yazar, çok sayıda ödüle değer görülmüştür. Aldığı ödüllerden bazıları şunlardır:

Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce Özgürlüğü Ödülü (1995); Çağdaş Gazeteciler Derneği İnsan Hakları Ödülü (1994, 1998); Hellman-Hammett Düşünce Özgürlüğüne Katkı Ödülü (1996); Çağdaş Gazeteciler Derneği Yılın Araştırması Ödülü (2006,ABD, Ortadoğu, Türkiye kitabıyla).

Sınavlarda Neler Yapmalı ve Dünyayı Nasıl Değiştirmeli?

Çağımızın en özgün ve üretken Marksistlerinden Bertel Ollman'ın, Sınavlarda Neler Yapmalı ve Dünyayı Nasıl Değiştirmeli adlı çalışması Türkçede. Ollman'ın kendine has üslubuyla yazdığı kitabı Deniz Gedizlioğlu çevirdi.

"Yarım Kalmış Bir Şarkı: Bobby Sands, IRA ve Açlık Grevi"

Kimi kandırıyorsunuz? Hiç kimse sınavlarda aldığı notlardan ya da beraberinde gelen hayattan tümüyle memnun değil. Sınavlarda Neler Yapmalı ve Dünyayı Nasıl Değiştirmeli? kitabı, bunun nedenini açıklıyor, bu ikisinin birbirleriyle ilişkisini gösterdiği gibi sınavlarda ve hayatta on ikiden vurmak için neler yapabileceğinizi anlatıyor. Tabii, hikâyelerin, fıkraların, karikatürlerin, oyunların, efsanelerin, istatistiğin, baskın sınavların, kişisel anekdotların, genelde gizlenen olguların, pratik tavsiyelerin, biraz analizin ve bir tutam teorinin yardımıyla...

New York Şehir Üniversitesi'nde İngiliz dili profesörü olan Ira Shor, Olmann'ın bu kitabı için, "Ollman bu eşsiz çalışma için radikal bir bilim ile muhteşem bir mizah duygusunu bir araya getirmiş. Sınavlarla ve kapitalizmle baş etmek üzerine anlaşılır, esprili ve eleştirel bir temel metin" diyor. Capitalism, Nature, Socialism dergisinin editörü Prof. James O'Connor ise, "Meslek sırlarını ifşa eden ünlü bir profesörün kaleme aldığı bu kitap olmaksızın hiçbir öğrenci başarılı olamaz. Sistemin -yani hem sınav sisteminin hem de siyasal sistemin- nasıl alt edileceğini öğrenmek istiyorsanız, bu kitabı kaçırmayın" değerlendirmesinde bulunuyor. Social Text dergisinin editörü Prof. Andrew Ross da şunları söylüyor: "Esprili, ürkütücü ve hiddetli... Ollman'ın sınavlara dair verdiği ipuçları kusursuz... Ekonomi politik hakkında sergilediği bilgelik, sistematik bir analizden ziyade anekdotlar ve örneklerle aktarılıyor."

Bertel Ollman

New York Üniversitesi siyaset bilimi profesörlerinden Bertell Ollman aynı üniversitede diyalektik yöntem ve sosyalist teori üzerine dersler veriyor.

Yabancılaşma: Marx'ın Kapitalist Toplumdaki İnsan Anlayışı (1978), Toplumsal ve Cinsel Devrim (1978), Diyalektik Soruşturmalar (1993), Pazar Sosyalizmi: Sosyalistler Arasındaki Tartışmalar (1998) isimli kitaplarıyla ve pek çok önemli makalesiyle tanınan Ollman aynı zamanda Sınıf Mücadelesi isimli masaüstü oyunun da yaratıcısıdır.

"Sınıf Mücadelesi" yakında başlıyor

Yıllardır üniversitelerde akademik özgürlük mücadelesi veren ve Amerikan Siyaset Bilimi Vakfı tarafından pek çok ödüle layık görülen yazar, 2003'te tamamladığı ve yayınevimiz tarafından Türkçe'ye çevrilip yayınlanan Diyalektiğin Dansı isimli kitapla, kendisinin de ifade ettiği üzere, en olgun ve en yetkin çalışmasını ortaya koydu.

Roma: Kartalların İmparatorluğu

Marksist Dünya Tarihi ile tanıdığımız Neil Faulkner'ın yeni çalışması Roma: Kartalların İmparatorluğu Yordam Kitap'tan çıktı. Faulkner'ın Roma'sını Çağdaş Sümer Türkçeye kazandırdı.

Pek çok kişi bir uygarlık modeli olarak Roma İmparatorluğu'na hayranlık duyar. Neil Faulkner, bu çalışmasında, aslında Roma İmparatorluğu'nun acımasız bir soygun ve şiddet mekanizmasına dayandığını ileri sürüyor. Savaş; devleti, hâkim sınıfı ve gözde yandaş gruplarını zenginleştirmek için kullanılıyordu ve bu savaşlarda da köleleştirilmişti. Roma İmparatorluğu'nda devlet ve toprak sahibi hâkim sınıf, ordularını, şehirlerini ve mülklerini finanse etmek için kırdan vergi ve rant biçiminde artık çekiyordu. Kitleler -köleler, serfler, yoksul köylüler- imparatorluğu ayakta tutan sömürünün kurbanlarıydı. Gerilimler ve örtük ihtilaflarla delik deşik olan bu sistem, en başından itibaren kendi kaçınılmaz sonunun tohumlarını da içinde taşıyordu.

Kartalların İmparatorluğu, küçük bir topluluğun dünya tarihinin en önemli imparatorluklarından biri haline gelişinin ve kendi yarattığı şiddet ve kan deryasında boğulmasının hikâyesini etkileyici bir ustalıkla anlatıyor. Bunu yaparken, kurbanların hikâyelerine hak ettiği saygıyı göstermekten de kaçınmıyor.

Neil Faulkner

Arkeolog ve tarihçi olan Neil Faulkner yazarlık, okutmanlık, ören yeri kazı sorumluluğu, kimi zaman da televizyon yayıncılığı yapmaktadır. Eğitimini King's College (Cambridge) ile Arkeoloji Enstitüsü'nde (UCL) tamamlayan Faulkner halen Bristol Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, Military History dergisi editörü ve NADFAS okutmanı olarak çalışmaktadır. Sedgeford Tarih ve Arkeoloji Araştırması Projesi (Norfolk), Büyük Arap Ayaklanması Projesi (Ürdün) ve Büyük Savaş Arkeoloji Grubu'nda (Birinci Dünya Savaşı arkeolojisi üzerine uzmanlaşan saha çalışmaları birimi) ortak editörlük görevi yürütmektedir.

Başlıca eserleri: Roma Britanyası'nın Gerileyişi ve Yıkılışı; Kıyamet: Roma Aleyhtarı Büyük Yahudi Ayaklanması; Gizli Hazine: Britanya'nın Geçmişini Gün Işığına Çıkarma; Roma: Kartallar İmparatorluğu; Ziyaretçiler için Eski Çağ Olimpiyat Oyunları Kılavuzu; Marksist Dünya Tarihi: Neandertallerden Neoliberallere.

Halkların Dünya Tarihi

Kapitalizmin Tarihi, 1500-2010

Yordam Kitap Michel Beaud'un eşsiz çalışması Kapitalizmin Tarihi'ni yeniden Türkiyeli okurlarla buluşturuyor. Kitabı Türkçeye Fikret Başkaya çevirdi.

Dünyaca tanınmış bir iktisat tarihçisi ve kuramcısı olan Michel Beaud, çevrildiği her dilde büyük bir ilgiyle karşılanan bu kitabında kapitalizmin doğuşunu ve gelişimini tüm ayrıntılarıyla çözümlüyor.

Ticarete dayalı Batı toplumlarının tüm dünyaya hükmeden bir güç haline geldiği bir doğal çevrede yine ticaretle yaşayan Doğulu eşdeğerlerinin neden kapitalizmin diye bilinen bu yaratıcı ve yıkıcı olgunun bir parçası olarak görülemeyeceği üzerinde duran Beaud, XVI. yüzyıldan başlayıp kapitalizme uzanan süreci, toplumsal sınıflar ve hükümet etme biçimlerinde görülen değişiklikleri, Avrupalı fatihlerin başını çektiği ilk fetih dalgasını ve bütün bunlarla bağlantılı iktisadi ve siyasi yapıyı İncelikli bir tahlille gözler önüne seriyor. Feodal toplumların arkaik yapısından sanayi sonrası dünyanın dört taraftan çevrelenmiş güncelliğine varan yoğun ve özellikli bir araştırma.

Kentin Mutenalaştırılması

Mutenalaştırma üzerine yapılmış bir çalışma: Kentin Mutanalaştırılması. Neil Smith ve Peter Williams'ın hazırladığı bu çalışmayı Melike Uzun Türkçeleştirdi.

Mutenalaştırma kavramının ilk kez kullanılmasından bu yana 50 yılı aşkın bir süre geçti. Kentin Mutenalaştırılması ise ilk kez günümüzden yaklaşık 30 yıl önce, 1986 yılında yayınlandı. Dönemin ana akım tartışmalarına alternatif pencereler açmak amacıyla oluşturulan bu çalışma, bugün kent yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan bu olguyu anlamak için önemli bir başvuru kaynağı olma özelliğini koruyor. Okuru, mutenalaştırma ile sınıflar, toplumsal eşitsizlik, toplumsal direnç ve kent hakkı arasındaki ilişkiyi derinlemesine düşünmeye davet ediyor.

Konunun uzmanı 13 yazarın makalelerinden oluşan bu çalışma, başta ABD olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden örneklerle, kent peyzajının hem görünen cephesine hem de görünenin ötesine, bir parçası olduğu ekonomik ve siyasal süreçlere ışık tutuyor.

Kitaptan:

"Mutenalaştırmaya ilişkin geliştirilen tanımlara baktığımızda, konut alanlarının rehabilitasyonundan daha kapsamlı bir süreçle karşı karşıya olduğumuz açıktır.... Kent peyzajında ortaya çıkan tüm bu değişikliklerin altında, ileri kapitalist toplumların kapsamlı olarak yeniden biçimlendirilmesini üstlenmiş belirli ekonomik, toplumsal ve politik güçler yatar: Burada sanayinin yeniden yapılanması, üretim sektöründen hizmet sektörüne kayış ve bunun sonucunda sınıf yapısındaki genel dönüşüm ile birlikte işçi sınıfının da dönüşümü, devletin ve siyasal ideolojilerin tüketim ve hizmetlerin özelleştirilmesi yönündeki eğilimi söz konusudur. Mutenalaştırma, bu toplumsal dönüşümün mekân üzerinde gözlemlenebilen bir bileşenidir."

Ortadoğu ve emperyalizm

Jakobenizm ve Kemalizm: Eleşteril Bir Karşılaştırma

Türkiye solunda hayli tartışmalı iki kavram: Jakobenizm ve Kemalizm. Yordam Kitap, bu iki kavram üzerine kurulu eleştirel bir karşılaştırma olan bu eseri literatüre kazandırdı. Kitabı genç akademisyen Emrah Gülsunar yazdı.

Türkiye'de pek çok kavram gibi Jakobenizm de son derece keyfî ve öznel bir biçimde kullanılıyor. Liberal aydınlar Jakobenizmi anti-demokratiklikle eşdeğer kullanırlarken, İslamcı çevreler, anti-demokratik anlamına ilaveten, onu "din karşıtı" katı laik ya da seküler düşünce biçimlerini nitelemek amacıyla kullanıyorlar. Buna karşılık, "ulusalcı" ya da "ulusal sol" olarak nitelendirilen çevreler ise bu kavramı, olumlu anlamda kullanıyorlar.

Tartışan tarafların ortak noktaları, Jakobenizmi her halükârda Kemalizm ile ilişkilendirmeleri ve bu ilişkilendirmeyi Jakobenlerin Fransız Devrimi dönemindeki fikir ve eylemlerinden değil, kavramın sonradan kazandığı ("elitist", "anti-demokratik", "seküler" gibi) anlamları üzerinden yapmalarıdır.

Bu derinlikli çalışma, hem Jakobenizmi ve Kemalizmi hem de bu iki ideoloji arasındaki ilişkiyi (ya da ilişkisizliği) maddeci bir tarih anlayışıyla, sınıf mücadelelerinin bir sonucu olarak kavramaya çalışıyor.

Tülin Öngen, Jakobenizm ve Kemalizm'le ilgili şunları belirtiyor: "Bu kitap, Jakobenizm ile Kemalizm arasındaki ilişki üzerine yapılmış ilk ve en derinlikli bilimsel çalışma olma özelliğini taşıyor. Kitapta bu iki siyaset, belli bazı karakteristik özellikleri açısından kıyaslanıyor, benzerlik ve farklılıkları belirlenmeye çalışılıyor.
Ayrıca kitapta, Türkiye Burjuva Devrimi sürecinin düşünsel uğrakları ve kadrolarının siyasal formasyonuyla ilgili önemli bilgiler ve değerlendirmeler de yer alıyor. Gerek literatüre katkısı gerekse düşünce dünyamıza ışık tutması açısından bu değerli çalışmanın yayınlanması çok yerinde olmuştur."

Bağımsız Sosyal Bilimciler'in yeni çalışması: AKP'li Yıllarda Emeği Durumu

Neoliberal politikalara karşı toplumu bilinçlendirmek düşüncesiyle bir araya gelen sosyal bilimciler tarafından oluşturulan Bağımsız Sosyal Bilimciler (BSB) grubu, yeni bir çalışma gerçekleştirdi. 23 sosyal bilimcinin katkısıyla oluşturulan "AKP'li Yıllarda Emeğin Durumu" başlıklı çalışma, Yordam Kitap tarafından yayınlanıyor.

Çalışmaları Yordam Kitap tarafından kitaplaştırılan Bağımsız Sosyal Bilimciler'in bu yeni ortak ürünü, ekonomik gelişmelere arka planda yer vererek, hemen tümü ile AKP yönetiminde geçen 2000'li yıllarda bu sermaye yanlı/serbest piyasa ağırlıklı politikaların emekçiler üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

Kitabın ilk bölümü, ele alınan dönemde Türkiye ekonomisinin uluslararası düzlemde değerlendirilmesine, ikinci bölümü ise işgücü piyasalarındaki gelişmelerin analizine ayrılmıştır. Yaygın söylemin aksine, AKP yönetimi altında Türkiye'nin parlak ve istisnai ekonomik sonuçlara ulaşamadığı sergilenmiştir.

Kitabın izleyen üç bölümünde şu sorulara yanıt aramaktadır: Çalışma hayatı, emeğin örgütlenmesi ve toplumsal mücadelesi ve tarımsal yapılar, neoliberalizmin ideolojik koşullandırmaları altında nasıl biçimlenmiştir?
Bu biçimlenme, gelir ve servet bölüşümünü sınıfsal düzeyde nasıl etkilemiştir?
Olumsuz bölüşüm örüntülerini emekçiler ve yoksullar için katlanılabilir kılmak üzere, hangi "telafi mekanizmaları" harekete geçirilmiştir; bunların sonuçları nelerdir?
Kitabın son üç bölümünde Türkiye'de emeğin durumu tartışılırken çoğu kez yeterince incelenmeyen üç önemli alan (eğitim ve bilim, sağlık, barınma) ele alınmıştır. Altıncı Bölüm'de eğitim ve bilimin ticarileştiği ve çağdaş değerlerden uzaklaştığı vurgulanmakta, Yedinci Bölüm'de sağlık sektöründeki gelişmeler Sağlıkta Dönüşüm Programı ekseninde, ana başlıklarıyla ayrıntılandırılmakta, Sekizinci (ve son) Bölüm'de ise hızlı kentleşme ve kentsel dönüşüm girişimleri ile bunların doğurduğu toplumsal muhalefet incelenmektedir.

Kitaba katkıda bulunanlar:

Ali Rıza Aydın, Zülküf Aydın, Serdal Bahçe, Korkut Boratav, Hasan Cömert, Özlem Çelik, Ekin Değirmenci, Alper Duman, Elif Karaçimen, Ahmet Haşim Köse, Rıfat Okçabol, Oğuz Oyan, Mustafa Sönmez, Fikret Şenses, E. Ahmet Tonak, Oktar Türel, Ebru Voyvoda, Galip Yalman, Erinç Yeldan, Gülbiye Yenimahalleli-Yaşar, Nurhan Yentürk, Volkan Yılmaz, Gamze Yücesan-Özdemir