Yordam Kitap Marksist Klasikler Dizisi'ne Lenin ile devam ediyor

A A

12.04.2016 - 16:12 Son Güncelleme: | Haber Kaynağı: Cnnturk.com

Marksist Klasikler Dizisi'ne devam eden Yordam Kitap, Lenin'in Halkın Devlet Yönetimine Katılımı kitabı ile Hintli sosyolog Himani Bannerji'nin Marx'tan Yeniden Doğmak ve Fikret Başkaya'nın Başka Bir Uygarlık İçin Manifesto'sunu okurla buluşturuyor.

Yordam Kitap Marksist Klasikler Dizisi'ne Lenin ile devam ediyor

Yordam Kitap, Nisan ayında 3 yeni kitabı okurlarıyla buluşturuyor: Halkın Devlet Yönetimine Katılımı Üzerine, Marx'tan Yeniden Doğmak ve Başka Bir Uygarlık İçin Manifesto. Yayınevi ayrıca 3 kitabın da tekrar basımını okura sunuyor.

Kapitalizmin 500 yıllık tarihinin sonu mu geliyor?

Marksist Klasikler Dizisi'ne devam eden Yordam Kitap, geçtiğimiz aylarda yayınlanan Devlet ve Devrim'in ardından, Nisan ayında Halkın Devlet Yönetimine Katılımı adlı eseri de çıkarıyor. V. İ. Lenin'in yapıtının çevirisini Metin Çulhaoğlu üstlendi.

Yordam Kitap'tan Samir Amin seçkisi

Halkın Devlet Yönetimine Katılımı Üzerine

Marx ile Engels, "işçi sınıfının kurtuluşu işçi sınıfının kendi eseri olmak zorundadır" diyordu. Peki ama nasıl? Bu derleme, Lenin'in, 1917 Ekim Devrimi'nden kısa bir süre önce ve devrimi izleyen yıllarda bu soruya verdiği cevapları bir araya getiriyor.

Taner Timur 2015'i yazdı: "Türkiye, Ortadoğu ve Mezhep Savaşı"

Sosyalizmin kuruluşu, "yukarıdan aşağıya" doğru mu, "aşağıdan yukarıya" doğru mu örgütlenmeli? Yoksa bu ikisini karşı karşıya getirmek yanlış mı? Özellikle de geri bir ülkede, işçi sınıfını ve emekçi kitleleri devlet yönetimine katmak, pratikte mümkün mü? Ekim Devrimi'ni izleyen ilk yıllarda ne ölçüde başarılabildi? Lenin, karşılaşılan tıkanıklıkların aşılması için ne tür somut öneriler getirmişti?

Proletarya diktatörlüğü, sosyalist demokrasi ve sosyalist kuruluş süreci hakkındaki tartışmalarda, belirli özel dönemlerin somut gereksinimleri doğrultusunda kaleme alınmış eserlerden yanlış ya da eksikli sonuçların çıkarılmasıyla sık karşılaşılır. Halkın Devlet Yönetimine Katılımı Üzerine, aynı konuların daha bütünlüklü bir şekilde ele alınmasını kolaylaştıran bir derleme.

Haluk Gerger'den ABD Komünist Partisi'nin tarihi: Canavarın Ağzında

Yordam Kitap, Himani Bannerji imzalı Marx'tan Yeniden Doğmak "Irk", Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Üzerine Düşünceler adlı yapıtı da okurla buluşturuyor. Kitabı, Türkiye'nin önemli Marksistlerinden Cem Eroğul yayına hazırladı.

Bağımsız Sosyal Bilimciler'in "AKP'li Yıllarda Emeğin Durumu" çalışma

Marx'tan Yeniden Doğmak

Himani Bannerji, yetmiş yaşlarında, Hintli bir kadın sosyolog. Üçüncü Dünyalı bilge yüzü, bizim için çok tanıdık. Hindistan'da, Bengal'de en iyi sömürge okullarında okuduktan sonra Batı'yla tanışmaya gidince, kendisine belletilen evrensel eşit insanlık inanışının tam bir masal olduğunu, Beyaz ve erkek olmadıkça Batı'da tam insan sayılmadığını acı bir biçimde keşfediyor. Büyüklüğü de işte tam o anda başlıyor. Çünkü boyun eğeceğine, kendisine en uygun yoldan gidip 'acıyı devrimci kuram eyliyor'. Böylece de karşımıza, Marksizmle feminizmi, ama Beyaz/burjuva değil ezilmişlerin feminizmini kaynaştıran müthiş bir kuramsal bakışla çıkıyor.

"Suriye Kürdistanı’nda Savaş ve Devrim"

Bu kitaptaki denemeler işte bu bakışın ürünü. Hepsi gerçeğin başka bir yanına ışık tutuyor; böylece, birbirlerinden bağımsız olarak okunmaları, sorun yaratmak bir yana, insanı çokyönlü ve yine de bütünlüklü bir toplu görüşe ulaştırıyor. Bu kitapta, böyle bir okumayı kolaylaştırmak üzere, ilgili notlar ve kaynaklar, ayrı ayrı her yazının altına konmuş bulunuyor. Tagore'un insancıllığından Kanada'nın ırkçı çokkültürcülük siyasetine, Hindistan'da Müslümanları hedef alan toplu kıyımlardan feminizm kuramına, kimlik siyasetinden Batı sosyolojisinin ideolojik temellerine, din temelli milliyetçilikten kıyafet devrimlerinin toplumsal anlamlarına dek bu kitapta Türkiyeli bir Marksisti ya da bir feministi ya da ciddi bir sosyoloğu ya da vicdan sahibi herhangi bir meraklı insanı ilgilendirmeyecek hiçbir yazı yok.

Türkiye'yle tanışan birçok insan gibi, Himani Bannerji de, bize bir kez bulaştıktan sonra bizden kopamayanlardan. Altı yıldır Türkiye'ye gelip gidiyor. Yaşadığı Kanada'dan Hindistan'a gidip gelişlerinde, Türkiye'de süresi boyuna uzayan molalar vermeden edemiyor. Bu kitaba, Türkiye için özel bir giriş yazmış olması bu ilgisinin kanıtı. Kitabın önsözünü, bu seçkiyi gerçekleştiren Cem Eroğul yazdı. Sonsöz ise, Türkiye'deki hocasını Kanada'daki hocasıyla bir araya getiren Gökbörü Sarp Tanyıldız'a ait.

"Yarım Kalmış Bir Şarkı: Bobby Sands, IRA ve Açlık Grevi"

Başka Bir Uygarlık İçin Manifesto

Yordam Kitap ayrıca Fikret Başkaya'nın nasıl üretmeli, nasıl tüketmeli, nasıl yaşamalı sorularına yanıt verdiği Başka Bir Uygarlık İçin Manifesto kitabını da okurla buluşturdu.

Yordam Kitap'ın tekrar basım kitapları ise şunlar:

- Türkiye'de Sınıf Mücadeleleri Cilt 1: 1908-1980, Sungur Savran, 4. Basım
- Kapitalizm Demokrasiye Karşı Tarihsel Maddeciliğin Yeniden Yorumlanması, Ellen Meiksins Wood (Çeviri: Şahin Artan), 2. Basım
- Özgürlük ve Mülkiyet Rönesans'tan Aydınlanma'ya Batı Siyasi Düşüncesinin Toplumsal Tarihi, Ellen Meiksins Wood (Çeviri: Oya Köymen), 2. Basım