Tahakkuk Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Tahakkuk Etmek Ne Demek?

Tahakkuk Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Tahakkuk Etmek Ne Demek?

Tahakkuk Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Tahakkuk Etmek Ne Demek?

Hak kelimesi, şüpheye yer bırakmayacak şekilde gerçek olan bilgi ya da haber ve demektir. Bu sözcük İslam dininde, Allah anlamında da kullanılır. Çünkü onun dışında her şey batıldır ve zayi olacaktır. O ise ezeli ve ebedi olduğu için haktır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bu kelimenin fiil hali tahakkuktur. Tahakkuk kelimesinin ilk anlamı gerçekleşmektir. Fıkıh ve tasavvufta, tahakkuk sözcüğü terim anlamıyla kullanılır. 

Tahakkuk Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Tahakkuk, yaratılmak, var olmak ve ortaya çıkmak anlamına gelir. 

Eş Anlamlı Sözcükler 

1- Tecelli Etmek 

Cela kökünden türeyen tecelli, hem belirmek hem de gerçekleşmek anlamına gelir. 

2- Taayyün 

Kelimenin kökü ayandır. Gizli bir şeyin bazı kişilere ya da herkes açık açık bildirilmesine taayyün denir. 

3- Tezahür 

Zuhur etmek şeklinde de kullanılan tezahür etmek, Allah'ın zatına ait sıfat ve fiillerin Ayan-ı Sabitede belirmesi ve aşikar olması demektir. 

4- Teşekkül Etmek 

Teşekkül etmek fiili hem şekil kazanmak hem de belirmek anlamına gelir. 

5- Vaki Olmak 

Vaki olmak, meydana gelmek demektir. "Vuku bulmak" da yayın olarak kullanılır. 

Sökün etmek, peyda olmak, neşet, cereyan etme ve hasıl olmak fiilleri de tahakkuk anlamına gelir. 

Tahakkuk Etmek Ne Demek?

İlk Anlamı - Allah tarafından izin verildiği için kesinlikle gerçekleştiğine inanılan olay. 

Örnekler: 

1- Hz. Muhammed'in 40 yaşındayken ilk vahyin inmesi ve peygamberliğini ilan etmesi 

2- Allah'ın Tur Dağı'na tecelli etmesi ve Hz. Musa'nın bayılması 

İkinci Anlamı - Kesin deliller göstererek karşı tarafın haksız olduğunu ispatlama. 

Örneğin: Hz. İbrahim'in, tüm putları kırdıktan sonra baltayı en büyük putun boynuna asması. Putların kırıldığını görüp bunu kimin yaptığını soran kişilere "En büyük put yaptı." demesi. Böylelikle Hz. İbrahim'in putperestliğin ne kadar batıl olduğunu ispatlaması. 

Tekerrür Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Tekerrür Etmek Ne Demek?

Tekerrür Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Tekerrür Etmek Ne Demek?