Tefekkür Ne Demek? Tdk'ya Göre Tefekkür Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?

Tefekkür Ne Demek? Tdk'ya Göre Tefekkür Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?

Tefekkür Ne Demek? Tdk'ya Göre Tefekkür Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?

Fikr kelimesinden türetilmiş olan tefekkür dilimize Arapçadan geçmiştir. Bir mesele hakkında derin derin düşünmek ve sonuca varmak anlamına gelen kelime, İslam filozofları ve mutasavvıflar tarafından da sıklıkla kullanılmıştır. Tefekkür kelimeden türeyen mütefekkir ise hem filozof hem de düşünür demektir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Tefekkür Ne Demek?

 Hem ''etmek'' hem de ''dalmak'' yardımcı fiilleriyle kullanılan tefekkür, derin düşüncelere dalmak, bir konuyu enine boyuna düşünmek anlamına gelir. İslam literatüründe önemli bir yer tutan tefekkür kavramı, aynı zamanda bir düşünme metodudur. Tefekküre dalan kişi vech halinde olduğu için etrafında olup bitenlerin farkına varmaz.

 TDK'ya Göre Tefekkür Kelime Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre tefekkür kelimesi, hem düşünmek hem de bir akıl erdirmek manasına gelir. Bu sözcük teemmül ve muhakeme etmek kelimeleriyle eş anlamlıdır.

 Tefekkür Kelimesi Nasıl Kullanılır?

 Tefekkür kelimesi başta tedebbür olmak üzere birçok kelime ile birlikte kullanılır. Tedebbür, bir şeyi etraflıca düşünmek anlamına gelirken tedebbu da bir konuyu etraflıca araştırmak ve incelemek demektir. İslam bilginleri düşünme biçimlerini bu şekilde sınıflandırarak fikir kavramını sistemleştirmiştir.

 Bu sistem içerisinde tezekkür etmek, bir şeyi ders çalışır gibi metotlu bir şekilde ezberlemek anlamına gelir. Teemmül ise en ince ayrıntısına kadar muhakeme etmek demektir. Tüm bu terimler ''tefekkür'' kavramı ile yakından ilgilidir.

 Örnek Cümleler:

 1- Said Efendi tefekküre daldığı için geldiğimizi görmedi.

 2- Uzun uzun tefekkür ettikten sonra aklına gelen cümleleri yazmaya başladı.