Geyhatu kimdir, nasıl öldü? Kuruluş Osman Geyhatu ölümü! Maruf Otajonov nereli? Maruf Otajonov kaç yaşında?

Geyhatu kimdir, nasıl öldü? Kuruluş Osman Geyhatu ölümü! Maruf Otajonov nereli? Maruf Otajonov kaç yaşında?

Geyhatu kimdir, nasıl öldü? Kuruluş Osman Geyhatu ölümü! Maruf Otajonov nereli? Maruf Otajonov kaç yaşında?

Kuruluş Osman Geyhatu kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? sorgulamaları arttı. Geyhatu Han'ın tarihteki hayatı ve yeri ilgiyle araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geyhatu Han'ın kim olduğu sorgulanıyor. Özbek oyuncu olarak bilinen Maruf Otajonov'un canlandırdığı Geyhatu karakteri Kuruluş Osman dizisinin 78. bölümünde dikkat çekti. Sevilen dizide Geyhatu’ya da konu olarak değiniliyor. Peki ama Geyhatu kimdir, Türk mü? İşte Geyhatu’nun dini nedir? Sorusunun yanıtı…

Kuruluş Osman dizisinin 78. Bölümünde Geyhatu dikkat çekti. Geyhatu geri döner. Osman Bey’in vereceği tepkiler araştırılıyor. Peki ama Tarihte Geyhatu kimdir?

Kuruluş Osman’ın 78. Bölüm özetinde şu ifadeler yer aldı: Geyhatu ve Moğolların dönüşü dengeleri nasıl değiştirecek? Geyhatu ve Osman Bey nasıl karşı karşıya gelecek? Geyhatu’nun Altuğ Alp’i infaz etmesine Osman Bey nasıl tepki verecek? Gündüz Bey kardeşinin ölümüne karar veren Vezir Alemşah’tan ne isteyecek? Tekfur Nikola, Kosses’ten nasıl hesap soracak? Malhun Hatun, Bala Hatun ve Kayılar; beylerinin esir düşmesine nasıl tepki verecek?

Geyhatu kimdir?

Geyhatu Han, Kuruluş Osman dizisinde geri döndü. Tarihte Geyhatu (ö. 24 Mart 1295); 1291-1295 yılları arasında İlhanlı Devleti'nin hükümdarı olarak bilinir. Abaka Han’ın oğludur. Abisi Argun Han tarafından 1285 yılında Anadolu’daki Moğol idaresinin başına getirildi. 1286 yılında Aksaray’a kadar gelip bölgedeki beylikleri ağır bir vergiye tabi tuttu. Konya’ya gelerek 2 Haziran 1286’da II. Gıyaseddin Mesud’u tahta oturttu. 1288 yılında Anadolu Selçuklularına isyan eden Eşrefoğulları ile Karamanoğullarını cezalandırmak için düzenlediği seferde Larende ve Karaman bölgesini tahrip etti. Antalya’da bulunduğu sırada Argun Han’ın ölüm haberini alması üzerine Azerbaycan’a dönerken Ahlat yakınlarında 22 Temmuz 1291 tarihinde hükümdarlığını ilân etti. Ancak Anadolu’da Türkmenlerin isyan haberini alınca Azerbaycan’a gitmeyip Şiktur Noyan’ı nâib tayin ederek İlhanlı otoritesine başkaldıran başta Karamanoğulları olmak üzere Türkmen beylerini cezalandırmak üzere Anadolu’ya geri döndü. Larende’yi yağmaladıktan sonra Menteşe, Beyşehir, Kütahya ve Denizli topraklarına saldırıda bulundu. 23 Aralık 1291’de Denizli’yi ele geçirdi. Şubat 1292’de Konya’ya gelen Geyhatu Han, bir süre sonra Azerbaycan’a dönerek 29 Mayıs 1292’de Aladağ’da tahta çıktı.