{$ day.Temps.HighTemp $} °

Vakıa Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Vakıa Duası Faziletleri Ve Faydaları Dinle (Tefsiri Ve Diyanet Meali Dinle)

Vakıa Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Vakıa Duası Faziletleri Ve Faydaları Dinle (Tefsiri Ve Diyanet Meali Dinle)

Kur’an-ı Kerim’de bulunan her bir surenin farklı fazileti ve anlamı vardır. Vakıa Suresi de pek çok fazilete sahip olan, sık sık okunması gereken bir suredir. 96 ayetten oluşmaktadır ve 3,5 sayfa uzunluğundadır. Kur’an-ı Kerim’de 56. sırada bulunur.

Vakıa Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu ve Anlamı

 Vakıa Suresi 96 ayetten oluştuğu için pek çok konudan bahsetmektedir. Ağırlık olarak ahiret günü, kıyamet, yeniden dirilme konularından bahsedilir. Cennet ve cehenneme gidecek kişilerin özelliklerinden bahsedilir. Kıyamet gününde yaşanacak olayları, insanların vereceği tepkileri anlatır.

Vakıa Suresi iman edenlerin karşılaşacağı güzellikleri anlatırken, iman etmeyenlerin uğrayacağı azabı da aktarır. Allah’ın pek çok mucizesi vardır, bu mucizelere rağmen ona iman etmeyen kişilerin sonunun kötü olduğu Vakıa Suresi ile bildirilmiştir. Bu sebeple Vakıa Suresi kıyamet hakkında bilgi almak, ölümden sonraki yaşamın nasıl olduğunu göstermek açısından oldukça kıymetlidir.

Vakıa Suresinin Türkçe Okunuşu


1. İza veka'atilvaki'atu.

2. Leyse livak'atiha kazibetun.

3. Hafıdatun rafi'tun.

4. İza ruccetil'ardu reccen.

5. Ve bussetilcibalu bessen.

6. Ve fekanet hebaen munbessen.

7. Ve kuntum ezvacen selaseten.

8. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.

9. Ve ashabulmeş'emeti ma ashabulmeş'emeti.

10. Vessabikunessabikune.

11. Ulaikelmukarrabune.

12. Fiy cennatin na'ıymi.

13. Sulletun minel'evveliyne.

14. Ve kaliylun minel'ahıriyne.

15. 'ala sururin medunetun.

16. Muttekiiyne 'aleyha mutekabiliyne.

17. Yetufu 'aleyhim veldanun muhalledune.

18. Biekvabin ve ebariyka ve ke'sin min ma'ıynin.

19. La yusadda'une 'anha ve la yunzifune.

20. Ve fakihetin mimma yetehayyerune.

21. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.

22. Ve hurun 'ıynun.

23. Keemsalillu'luilmeknuni.

24. Cezaen bima kanu ya'melune.

25. La yesme'une fiyha lağven ve la te'siymen.

26. İlla kıylen selamen selamen.

27. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.

28. Fiy sidrin mahdudin.

29. Ve talhın mendudin.

30. Ve zıllin memdudin.

31. Ve main meskubin.

32. Ve fakihetin kesiyretin.

33. La maktu'atin ve la memnu'atin.

34. Ve furuşin merfu'atin.

35. İnna enşe'nahunne inşaen.

36. Fece'alnahunne ebkaren.

37. 'Uruben etraben.

38. Liashabilyemiyni.

39. Sulletun minel'evveliyne.

40. Ve sulletun minelahiriyne.

41. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.

42. Fiy semumin ve hamiymin.

43. Ve zıllin min yahmumin.

44. La baridin ve la keriymin.

45. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.

46. Ve kanu yusırrune 'alelhınsil'azıymi.

47. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve 'ızamen einne lemeb'usune.

48. Eve abaunel'evvelune.

49. Kul innel'evveliyne vel'ahıriyne.

50. Lemecmu'une ila miykati yevmin ma'lumin.

51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.

52. Leakilune min şecerin min zakkumin.

53. Femaliune minhelbutune.

54. Feşaribune 'aleyhi minelhamiymi.

55. Feşaribune şurbelhiymi.

56. Haza nuzuluhum yevmeddiyni.

57. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.

58. Efereeytum ma tumnune.

59. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.

60. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.

61. 'Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta'lemune.

62. Ve lekad 'alimtumunneş'etel'ula felevla tezekkerune.

63. Efereeytum ma tahrusune.

64. Eeentum tezre'unehu em nahnuzzari'une.

65. Lev neşa'u lece'alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.

66. İnna lemuğremune.

67. Bel nahnu mahrumune.

68. Efereeytumulmaelleziy teşrebune.

69. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.

70. Lev neşa'u ce'alnahu ucacen felevla teşkurune.

71. Efereeytumunnarelletiy turune.

72. Eentum enşe'tum şecereteha em nahnul munşiune.

73. Nahnu ce'alnaha tezkireten ve meta'an lilmukviyne.

74. Fesibbıh bismi rabbikel'azıymi.

75. Fela uksimu bimevakı'ınnnucumi.

76. Ve innehu lekasemun lev ta'lemune 'azıymun.

77. İnnehu lekur'anun keriymun.

78. Fiy kitamin meknunin.

79. Lya yemessuhu illelmutahherune.

80. Tenziylun min rabbil'alemiyne.

81. Efebihazelhadiysi entum mudhinune.

82. Ve tec'alune rizkakum ennekum tukezzibune.

83. Felevla iza beleğatilhulkume.

84. Ve entum hıyneizin tenzurune.

85. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.

86. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.

87. Terci'uneha in kuntum sadikıyne.

88. Feemma in kane minelmukarrebiyne.

89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na'ıymin.

90. Ve emma in kane min ashabilyemiyni.

91. Feselamun leke min ashabilyemiyni.

92. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.

93. Fenuzulun min hamiymin.

94. Ve tasliyetu cahıymin.

95. İnne haza lehuve hakkulyakıyni.

96. Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.

Vakıa Duası Faziletleri ve Faydaları

Her gün okuyan kişi rızık sıkıntısı çekmez, fakirlik o kişiye uğramaz.

40 gün 40’ar kez okuyan kişi yorulmadan helal kazanç elde ederek zenginleşir.

41 kez okuyan kişinin istekleri gerçekleşir.

Sabah ve akşam namazlarının ardından okuyan kişinin parasına bereket gelir.

Erkeklere kıyasla kadınların okuması daha faziletlidir.

Kadınların okuduğu Vakıa suresi eve bolluk ve bereket getirir.

Özellikle akşam vakitlerinde okunması Hz. Muhammed tarafından buyurulmuştur.

Allah’a yakınlaşmayı ve Hz. Muhammed’in sevgisini kazanmaya yardımcı olur.

Vakıa Suresini okuyan kimse başkasına muhtaç kalmadan yaşar.

Kötü işlerden uzak tutar, para için haram yola sapılmasını engeller.

Vakıa Suresi Hangi Durumlarda Okunur?

 Kur’an-ı Kerim’in bir suresi olan Vakıa, istenen her an okunabilmektedir. Özellikle faziletinin yüksek olduğu zamanlarda okumak kişiye daha iyi bir iman gücü verir. Maddi açıdan zorluk çeken, Allah’tan yardım isteyen ve ibadet etmek isteyen herkes Vakıa Suresini okuyabilir.

 Vakıa Suresi Yerine Hangi Sure Okunabilir?

Kur’an’da bulunan tüm sureler özeldir. Bu sebeple bir surenin yerine doğrudan başka bir sure okunması mümkün değildir. Ancak Vakıa Suresinin okunamadığı durumlarda, bilinen ya da okunabilen bir başka sure okunmalıdır. İbadetler eksik veya yarım bırakılmamalı, Allah’tan yardım istemeye devam edilmelidir.

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
LG
MD
SM
XS