"Bakteri, ömür boyu kalıcı olabilir"

A A

20.04.2021 - 14:42 | Haber Kaynağı: DHA

Sosyo ekonomik düzeyi düşük, gelişmekte olan toplumlarda helikobakter pilorinin sık görüldüğünü söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Tülin Kendir Koçak, çocukluk döneminde bulaşabilen ve tedavi edilmediğinde ömür boyu kalıcı olabilen bir bakteri türü olduğunun altını çizdi.

"Bakteri, ömür boyu kalıcı olabilir"

İnsanların düşük dozda Hp ile enfekte olabileceğinden gıdalardaki az sayıdaki Hp bakterisi ile de insanların enfekte olma riski altında olduğunu söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Tülin Kendir Koçak, hijyen koşullarının iyi olmadığı coğrafi bölgelerde Hp’nin daha sık görüldüğüne dikkat çekti. Hastanın tedavisinde de kişinin bulunduğu ülkeye, hastanın yaşına, bazı hastalıklara öncü olabilecek faktörlere, hastanın şikayetlerine, o ülkede kanser görülme sıklığına göre test seçiminin yapılabileceğini belirten Koçak, Hp’nin tanısı gastroskopi yapılırken alınan biyopsiden patoloji, hızlı üreaz testi ile veya solunum testi, dışkı testleri ile konulduğunu söyledi.

“MİDE KANSERİNDE ROL OYNAYABİLİR”

Helikobakter pilori hiçbir problem oluşturmayacağı gibi farklı hastalıklara da neden olabileceğine dikkat çeken Dr. Tülin Kendir Koçak, gastrit, ülser, mide lenfoması, mide kanseri gelişiminde rol oynayabileceğini ifade etti. Dr. Koçak ayrıca, sindirim sisteminde neden olabildiği hastalıklar dışında, koroner kalp hastalığı, cilt hastalıklarından gül hastalığı, nedeni saptanamayan alerji, otoimmun tiroit hastalığı, demir eksikliğine bağlı kansızlık, pıhtılaşmada rol oynayan hücrelerin azalmasına bağlı ciltte döküntülere neden olan hastalıklara da sebebiyet verebileceğini belirtti.

ENFEKTE HIZI GENETİK BİR DURUM

Koçak, bakterinin bir hastalığa neden olup olmaması, bu mikrobu taşıyan kişinin durumuna genetik faktörlerine, içinde bulunduğu ve etkilendiği çevresel faktörlere, beslenme tarzına ve bakterinin zarar verici genetik özellikleri taşıyan türleri ile enfekte olup olmamasına bağlı olabileceğini söyleyerek özellikle mide kanserinin sık görüldüğü coğrafi bölgelerde, hazım şikâyeti olanlarda Hp bakterisinin araştırılmasının ve tespit edilenlerde tedavisinin uygun olacağını vurguladı.

“İLAÇLA TEDAVİ MÜMKÜN”

Dr. Koçak, ülser, mide lenfoması, kanser öncüsü lezyonu olanlarda, erken kanser bulguları endoskopik yöntemle tedavi edilmiş olanlarda, ailesinde mide kanseri olanlarda Hp bakterisinin araştırılmasını ve tespit edilenlerde tedavisinin yapılabileceğini ifade etti.

Aile öyküsü, endoskopide kanser öncüsü lezyonu olanlarda tedavi sonrasında da kontrollerin yapılması konusunda uyardı. Hp’nin tedavisi ile bu bakterinin neden olabileceği rahatsızlıkların engellenebileceğini söyleyen Dr. Tülin Kendir Koçak, Hp enfeksiyonu yıllar süren faydalı olduğu saptanmış ilaçlar uygulanarak tedavi edilebileceğini belirtti. Koçak, tedavi sonrası da nüks edebileceğini helikobakter pilori enfeksiyonuna karşı halen aşının mevcut olmadığını vurguladı.