Benlik saygınızı yüksek tutmak stresi azaltıyor

Benlik saygınızı yüksek tutmak stresi azaltıyor

Benlik saygınızı yüksek tutmak stresi azaltıyor

Psikolog Yelda Öge, ‘Benlik Saygısının’ yüksek olan bir kişinin stres ile başa çıkabileceği gibi hayatın olumsuz yönlerinin üstesinden de kolayca gelebileceğini söyledi.

“Benlik saygısı; kişinin kendiyle ilgili değerlendirmeleri tarafsız yapabilmesi ve kendini beğenmesi, kabul etmesidir.”

‘Benlik saygısı olan bireyler, kendine güvenen, değer veren kişilerdir’ diyen Öge, “Benlik saygısı kişilerde yüksek ve düşük benlik algısı olarak 2 farklı durumda ortaya çıkar. Yüksek benlik algısı olan kişi; kendisini ve içsel dünyasını değerli bulur. Kişi kendini her haliyle kabul eder, değer verir ve kendine güven duyar. Yüksek benlik saygısına sahip olan birey, kendini olumlu olarak değerlendirir, saldırgan tutumlardan uzak durur ve kendini iyi hisseder. Zayıf olduğu yönlerini de keşfederek bunların üstesinden gelmeye çalışır. Düşük benlik saygısına sahip bir bireyin kendine olan güveni zayıftır. Bu kişiler diğerlerine bağımlıdır, sıkılgandır, araştırmacı tarafları zayıftır” dedi.

“Benlik saygısının yüksek olması stresi azaltır”

Güçlü bir benlik saygısı olan kişinin yaşanacak olaylara farklı açıdan bakabildiğine dikkat çeken Yelda Öge, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

“Güçlü bir benlik, yüksek bir öz güven, sağlıklı bir başarma ve üretkenlik duygusu birçok stres faktörünü çözmeye yardımcı olabilir. Benlik saygısı yüksek olan birey stres verici yaşam olaylarıyla karşılaştığında durumun yalnızca olumsuz sonuçlarına odaklanmaz. Stres verici durumla baş etmek için kaçma ve kaçınma davranışları geliştirmek yerine neler yapabileceğine odaklanır. Benlik saygısı kişinin kendiyle ilgili algısını yansıttığından stresi algılama ve stresle baş etmede de bu algı oldukça önemlidir.Bireylerin benlik saygısı yükseldikçe problem odaklı başa çıkma davranışı da artar. Stres verici durumu gerçekçi değerlendirebildikleri için bu kişiler sağlıklı baş etme yöntemlerini kullanabilirler.

Yüksek benlik saygısına sahip olanların, yaşamın olumsuz etkilerinden kendilerini korumayı başarabildikleri ve stresi tolere edebildiklerini söyleyebiliriz.”