Çocuklarınızın yedikleri davranışlarını etkiliyor

Çocuklarınızın yedikleri davranışlarını etkiliyor

Çocuklarınızın yedikleri davranışlarını etkiliyor

Çocukta davranış bozuklukları, depresyon, hiperaktivite, sinirlilik, anksiyete… Bebeğinizin bağırsak sağlığına dikkat ederek 3 yaş sonrasında bu sorunları önlemeniz mümkün. (Posta)

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bağırsak sağlığı, çocukların bağışıklık sistemi için en az yetişkinlerde olduğu kadar önemli. Bağırsak mikrobiyomu ise bağırsak sağlığı içinse temel olarak gösteriliyor. Yapılan yeni bir çalışma, çocuklarda bağırsak mikrobiyomunun sadece bağışıklık için değil, davranışlar üzerinde de etkili olduğunu ortaya koydu. Başka bir deyişle bağırsak sağlığı ve bağırsak florası, çocuğun davranışlarını etkileyen faktörler arasında…

Bilindiği gibi bağırsak mikrobiyotası hem bağışıklık sistemiyle hem de vücuttaki diğer sistemlerle doğrudan ilişkili. Bağırsak florasının davranışlar ve duygudurumu ile olan bağlantısı ise bebeklikte başladığını tespit eden yeni bir araştırma yapıldı. Sonuçlara göre, özellikle erkek çocuklarda DEHB (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu), depresyon ve anksiyete gibi sorunlar bebeklik dönemindeki bağırsak mikrobiyotasının sağlığı ile doğrudan alakal

Pediatric Research adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmada, bebeklikteki bağırsak mikrobiyomunun erken çocukluk döneminde davranış problemleri ve depresif eğilimlerle ilişkili olduğu bulundu. Çalışmada ortaya çıkan bir diğer sonuç ise, bu eğilimin özellikle erkek çocuklar için söz konusu olması.

ABD’deki Dartmouth Geisel Tıp Okulu tarafından yapılan araştırma, bugüne kadar elde pek veri bulunmayan bir konuya eğildi. Bebeklik dönemindeki bağırsak mikrobiyomunun çocukluk dönemindeki psikoloji üzerindeki rolünü ölçmek bugüne kadar pek mümkün olmuyordu. Bağırsak mikrobiyomunun kız ve erkek çocukların davranışlarında farklılık gösterip göstermeyeceğini ortaya koyacak veriler de bugüne kadar yol denecek kadar azdı. Araştırmacıların ifade ettiğine göre, önceki çalışmalar zaten depresyon ve kaygı sergileyenleri ele alıyordu. Bebeklik döneminden itibaren bağırsak florasını inceleyen ve bunun 3 yaş ve sonrasındaki etkilerini ölçen araştırmanın ise ilk defa yapıldığı ifade edildi.

Bebeğe verilen gıdalar çocuğun psikolojik gelişimini etkiliyor

Yapılan çalışma, bağırsak mikrobiyomunun çocuk sağlığına olan etkisinin henüz bebeklik döneminde başladığını ortaya koydu. Sonuçlar ele alındığında, probiyotiklerin kullanılması veya probiyotik kaynağı anne sütü için emzirmenin teşvik edilmesi gibi destekler ilk akla gelen çözümler olarak sıralanıyor.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Çalışma ekibi, öncelikle çevresel faktörlerin hamilelik ve doğum üzerindeki rolünü araştırmaya karar verdi. Doğumdan itibaren gelişen mikrobiyomun çocukların sağlık durumuna etkisini anlamak için bir grup çocuk üzerinde takip yapıldı. Araştırmacılar, 260 bebekten altı haftalık, bir yaşında ve iki yaşında olduklarında bakıcıları tarafından alınan dışkı örneklerini analiz etti. Böylece her katılımcının bağırsağında bulunan mikrop türleri ve işlevlerin özellikleri belirlendi.

Daha sonra, davranışsal gelişimlerini değerlendirmek için çocuklarda ve genç yetişkinlerde çok çeşitli klinik ve uyumsal davranışları ölçüldü. Yapılan ilk tespite göre, mikrobiyom değişiklikleri davranışsal değişikliklerden önce meydana geliyordu. Asıl önemli bulgu ise “Bebek mikrobiyomu çocukluk dönemini nasıl etkiler?” sorusuna cevap niteliğindeydi.