Covid 19 cinsel yolla bulaşır mı?

Covid 19 cinsel yolla bulaşır mı?

Covid 19 cinsel yolla bulaşır mı?

Üroloji ve Androloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş koronavirüsün cinsel yolla bulaşıp bulaşmayacağı yönündeki soruları yanıtladı.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Son birkaç aydır tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs / Covid 19 etkileri ile ilgili her geçen gün yeni bilgi eklenmektedir. Başta solunum sistemi ve akciğerleri olumsuz etkilemek olmak üzerek barsaklar, karaciğer, böbrekler ve sinir sistemi üzerindeki hastalık yapıcı özellikleri daha önceki bilimsel çalışmalarda gösterilmişti. Akciğerlerde pnömoni (zatürre) tablosu oluşturarak solunum sistemini zaman içerisinde yetmezliğe soktuğu ve bu yolla ölümlere yol açtığı pek çok yayında bildirilmişti.

Koronavirüs / Covid 19 akciğer yetmezliği dışında etkileri özellikle iyileşme süreci içindeki hastaların diğer organları gözlemlenerek araştırılıyor idi. İyileşen hastalarda başka organlarda hasar bırakıp bırakmadığı yeni bir araştırma konusu olarak akademik alanın ilgisini çekmektedir. Son günlerde bu ilgi alanlarından biri de meniye (ejekülat sıvısına) bu virüsün geçip geçmediğidir. Geçtiğimiz haftalarda vakaların ilk görüldüğü Çin’den bununla ilgili bir makale yayınlandı ve iyileşen hastalarda virüsün izole edilemediğini göstermişti. Bu durum üç açıdan önemlidir:

Virüs bulaşan spermlerin tüp bebek işlemleri sırasında yeni gebelik elde etmede kullanılıp kullanılamayacağı bu konu ile ilgili bilimsel veriler geldikçe tartışma da giderek büyümeye başladı. Zira bugüne kadar bulunmuyor diyenler yayınlarını yaptılar ancak ilk defa bulunduğunu iddia edenler de gözlemlendi. Şimdi tüm bunların iddialarına kısa bir göz gezdirelim.

Semen (meni) sıvısında virüs bulunmuyor!

1. Çalışma:

Absence of 2019 Novel Coronavirus in Semen and Testes of COVID-19 Patients.
Gu M, Liu J, Shi NN, Li XD, Huang ZD, Wu JK, Wang YG, Wang YP, Zhai HQ, Wang YY. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2020 Mar;45(6):1253-1258. doi: 10.19540/j.cnki.cjcmm.20200225.501.
...
Ocak ve Mart 2020 ayları arasında Coronavirüs tanısı almış ve sonrasında iyileşmiş olan 12 hastanın semen sıvılarında bu virüsün saptanmadığını bildirdiler.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

2. Çalışma:

Study of SARS-CoV-2 in semen and urine samples of a volunteer with positive naso-pharyngeal swab.
Paoli D, Pallotti F, Colangelo S, Basilico F, Mazzuti L, Turriziani O, Antonelli G, Lenzi A, Lombardo F.mJ Endocrinol Invest. 2020 Apr 23. doi: 10.1007/s40618-020-01261-1.
...
Çin’den gelen yukarıdaki birinci çalışmanın ardından çok geçmeden İtalya’dan yeni bir yazı geldi. Paoli D ve arkadaşları tarafından kaleme alınan yazıda 31 yaşında bir erkek hastanın ateş, halsizlik, kas ağrısı, koku kaybı şikayeti ile başvurmuş. Hastanın yapılan nazofaringeal sürüntüsünde Korona virüs / Covid 19 pozitif saptanmış. Hastalığının 8. gününde idrar ve meni örnekleri alınmış ve alınan bu örneklerde virüsün görülmediği belirtilmiş.
...
Bu iki klinik veri ile konu Androloji alanında tartışılmaya başlandı. Bu verilere dayanılarak cinsel ilişki sırasında bulaşmayacağı ve çocuk sahibi olmada sorun olmayacağı düşünülmeye başlanmıştı. Ta ki Çin’den bir başka klinik çalışma gelinceye kadar...

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Semen (meni) sıvısında virüs var!

Önemli bilimsel dergilerden biri olan Jama Network Open isimli dergide Diangeng Li ve arkadaşları tarafından kaleme alınan yeni bir makale yayınlandı. Makale yine vakaların ilk olarak başladığı Çin bölgesinden geliyordu.

Clinical Characteristics and Results of Semen Tests Among Men With Coronavirus Disease 2019
Diangeng Li, PhD; Meiling Jin, MD; Pengtao Bao, PhD; et al. JAMA Netw Open. 2020 May 1;3(5):e208292. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.8292.
...
26 Ocak – 26 Şubat 2020 tarihleri arasında Shangqiu Municipal Hospital’de 38 hasta çalışmaya dahil edilmiş ve Covid 19 pozitif hastalardan semen (meni) örnekleri alınmış. Bu 38 hastanın 6 tanesinde (%15) semen örneğinde virus varlığı gösterilmiş. Bu hastalara ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Genç erişkin ve cinsel aktif çağda bulunan bu hastalar için virüsün cinsel yolla da bulaşabileceğine dikkat çekilmiş ve prezervatif kullanımının hastalara önerilebileceği vurgulanmış.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bu çalışma aynı zamanda yepyeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu. Çünkü çalışmaya göre Korona virüsün az da olsa cinsel yolla bulaşabilme ihtimali mevcut ve buna göre ilave tedbirler alınması gerekmekte. Çalışmada belirtilmeyen bir diğer husus ise bu spermlerle gebelik gerçekleşip gerçekleşmeyeceğidir. Zira semende varlığının spermleri olumsuz etkileyeceği tahmin edilmekte ve bu durumun yeni gebelik oluşumunu ya da tüp bebek işlemleri ile gebelik elde edilip edilemeyeceği konusunu tartışmaya açmaktadır.

Göründüğü kadarı ile bu konu önümüzdeki günlerde daha fazla gündeme gelecek ve daha çok tartışılacaktır. Konu ile ilgili klinik hasta bazlı çalışmalar dünyanın farklı noktalarından geldikçe bu belirsizlik giderek aydınlanacaktır.