Disleksi Hastalığı Nedir? Disleksi Hastalığı Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

A A

20.04.2022 - 11:06

Disleksi son yıllarda toplumlarda sıkça görülmeye başlayan hastalıklardan bir tanesidir. Hastalığın birçok nedeni olabilmektedir. Bu hastalık toplum içinde ise öğrenme güçlüğü olarak adlandırılmaktadır. 1800'lü yılların sonunda keşfedilen disleksi hastalığı konuşma ve okuma sorunları şeklinde ortaya çıkar. Disleksi hastalığının her toplumda görülme oranı da farklılık göstermektedir.

Disleksi Hastalığı Nedir? Disleksi Hastalığı Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Disleksi Hastalığı Nedir?

Disleksi konuşmada anormallik ile kendini gösteren hastalıklardan bir tanesidir. Beynin konuşmadan sorumlu sol ön lobu ile gerçekleştirilen konuşma eylemi disleksi hastalarında anormal şekilde görülür. Genel olarak konuşma problemi çeken disleksi hastaları hızlı veya yavaş şekilde konuşur. Kelime körlüğü olarak da adlandırılan disleksi birçok bilim adamı tarafından da araştırılan bir hastalıktır.

Disleksi hastalığına sahip bireyler genel olarak zeki ve çalışkan bireylerdir. Hatta toplumların en önemli bireyleri olabilecek zekaya sahip disleksi hastaları adından söz ettiren bireyler olmaktadır. Ancak disleksi konuşma bozukluğu olarak karşımıza çıktığı için disleksi hastalığına sahip bireyler için konuşma, kelimelerin çözümlenmesi ve hecelenmesi ile ilgili sıkıntı yaratır. Küçük yaşlardan itibaren fark edilip tedavi edilmesi gereken hastalıkların başında disleksi hastalığı gelmektedir. Aksi takdirde ilkokul çağında disleksi hastalığına sahip çocuklar çevrelerindeki kişiler tarafından yedirince anlaşılamadığı için toplumdan dışlanma sorunları ile karşı karşıya kalır.

1800'lü yılların sonuna doğru keşfeden disleksi hastalığı günümüzde de yaygın olan bir hastalık olmasına rağmen birçok kişi bu hastalığı ne demek olduğunu bilmeden hayatını sürdürür. Toplum disleksi hastalığına sahip bireyleri ayırt etmede ayırt edemez. Bu sebeple hastalığın küçük yaşlarda belirlenerek teşhis konulması gerekmektedir. Aksi takdirde disleksi hastalığının tanısı ve tedavisi mümkün olmaz.

Disleksi Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Disleksi hastalığı kişilerde doğumdan itibaren ortaya çıkabileceği gibi doğum sonrasında da travmatik bir olay yaşandığında da ortaya çıkabilecek bir rahatsızlıktır. Disleksi hastalığının belirtileri ilkokul döneminde çok daha net anlaşılmaktadır.

Okuma yazmayı öğrenmeye başlayan çocuklar bu süreçte akranlarına göre daha yavaş okur ve yazar. Bu çocuklarda okuma yazma güçlüğü görülür. Disleksi rahatsızlığı bulunan çocuklarda en sık görülen belirtilerden biri öğrencinin d harfini b, p harfini g gibi görerek karıştırabilir. Hafızalarının da güçsüz olmasından dolayı daha önceki derslerde işlenen konuları daha az hatırlayan dikkat ve üzeri hatırlama güçlüğü de yaşar. Bu sebeple disleksi hastalığı ilkokul döneminde tespit edilmesi önemlidir.
Disleksik bireylerin bireylere en çok görülen belirtiler ise sunlardır;

- Disleksi hastalığı görülen bireylerde okuma yazmada akıcılık yoktur.
- Kelimelerin hecelenmesi ve çözümlesi ile ilgili problemler yaşanır.
- Disleksi hastaları okuduğunu anlayamaz ve okurken dikkatleri akranlarına göre daha azdır.
- Dislektik bireylerde görülen diğer bir belirti ince kas becerilerinin zayıf olmasıdır.
- Disleksi hastalığına sahip bireyler ayrıca fiziksel aktivitelerde de akranlarına göre daha az aktiftir.
- Disleksi hastalarının konsantrasyonu da diğerlerine göre eksiktir.
- Okuma ve yazma eylemini gerçekleştirirken zorlanma yaşar.
- Cümlelerinde mantık hataları görülmektedir.
- Disleksi hastalığı bulunan çocuklarda okuma ve konuşma sırasında çekingen davranma durumları söz konusudur. Bu durum genel olarak disleksi hastalığına sahip olan bireyler için toplumdan dışlanmaya sebep olmaktadır.

Disleksi Hastalığının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Disleksi hastalığı; hastalığını ömrü boyunca devam eden bir hastalıktır. Bu sebeple meydana gelecek rahatsızlıkları önlemek için planlama yapılması önem taşır. Bu hastalık için herhangi bir ilaç ve cerrahi yöntem bulunmaz. Disleksi hastalığı teşhis konulduktan sonra bireyselleştirilmiş özel eğitim uzmanları tarafından akranları ile aynı seviyeye getirilmesi amaçlanır. Disleksi hastası olan çocukların dil terapistleri ile çalışması da bu dönemde oldukça önemlidir.

Disleksi Hastası Teşhisi Nasıl Konur?

Disleksi hastalığının birçok belirtisi görülmektedir. Ancak bu hastalığın tanımlanması için kritik bir dönemi vardır. Bu dönemin kaçırılmaması önemlidir. Aksi durumda hastalığın teşhisi oldukça zordur. Kesin tanının konulabilmesi ilkokul öğrencilerinde okuma yazma öğrendikten sonra yapılır. İşitme ve görme ile ilgili hiçbir problemi olup olmadığı tespit edilen hasta daha sonra bu problemleri yoksa gerekli testlerle tanı konularak tedavi edilmelidir.

Disleksi Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Disleksi hastalığının uzun yıllardır devam eden bir araştırma süreci bulunur. Bu hastalığa birçok durum sebep olabilmektedir. Doğuştan itibaren gelebileceği gibi daha sonraki yıllarda da travmatik durumlar sonucunda ortaya çıkabilir. Kesin olarak nedenleri belli olmayan disleksi hastalığı ile ilgili olarak halen devam eden araştırmalar bulunmaktadır.