Kron Hastalığı Nedir? Kron Hastalığı Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

A A

20.04.2022 - 11:33

Günümüzde sindirim sistemine ilişkin olan hastalıkların arasında ciddi bir takım sorunlara yol açan ve de yaşam kalitesini oldukça en olumsuz bir şekilde etkileyen hastalıklardan birisi de Kron hastalığıdır.

Kron Hastalığı Nedir? Kron Hastalığı Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kron Hastalığı Nedir?

Temel olarak sırası ile ağızda başlayan sindirim sistemi yutak, yemek borusu şeklinde devam ederken mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve de anüste son bulmaktadır. Sindirim sistemi içinde herhangi bölgede yerleşim gösteren kron hastalığı, genel olarak günümüzde ince bağırsak ile ince bağırsağın kalın bağırsakla birleşim bölgelerinin çevresinde görülmekte olan iltihabi bir hastalıktır. Günümüzde kadınlar arasında bu hastalık erkeklere oran ile daha geniş olan bir yaygınlığa sahiptir. Genellikle 35 yaş ile 40 yaşları arasında görülmektedir.

Bununla beraber çocukluk ile ergenlik döneminde de Kron hastalığına yakalanan pek çok birey mevcut olmaktadır. Bu hastalık, tutulum yaptığı sindirim sisteminin bölümlerinde kalınlaşmalar, ülser adı verilen yaraların oluşumları ya da iltihaba neden olabilir. İnsanlar arasında yaklaşık binde iki gibi bir oranda görülen bu kron hastalığı, ağızdan anüse kadar olan sindirim sisteminin bütün bölümlerinde görülebilse dahi genellikle ince bağırsak bitimine yakın olan kısımlarında kendini göstermektedir.

Hastalığın nedeni kesin olarak bilinmemek ile birlikte genetik faktörler ve de çevresel etmenlerin bu hastalığın ortaya çıkışında çok etkili olduğu bilim dünyasının tarafından da öne sürülmektedir. Oldukça ciddi olan etkilere sebep kron hastalığı, yaşam boyunca tam olarak bir iyileşme göstermez ve de çoğu zaman cerrahi bazı müdahaleler gerektirir. Ayrıca aynı zamanda hastalığın da yol açtığı bu etkiler, pek çok başka hastalığın da oluşumuna zemin hazırlayabilir.

Kron Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Kron hastalığında belirtiler genel anlamda kişiden kişiye farklılık gösterebilmekte olup en yaygın şekilde görülebilen belirtiler aşağıdaki şekillerde sıralanabilmektedir. Bunlar: ishal, ateş, karın ağrısı, kabızlık ve şişkinlik, dışkıda kan ya da dışkıda iltihap, mide bulantısı ve de kusma, anüs çevresinde çatlak oluşumu bu önemli hastalığın belirtileri arasında yer almaktadır.

Kron Hastalığı Tanısı?

Sık olarak çok uzun süren karın ağrıları, bulantı ve de kusma, ishal ya da ağırlık kaybı gibi şikayeti olan kişilerde Kron hastalığının bulunup bulunmadığı her daim araştırılmalıdır. Hastalığın teşhisi için kullanılan yöntemler genel olarak şu şekildedir.

Bunlar:
Kan testleri, biyopsi, dışkı örneğinin incelenmesi, endoskopi, sindirim sistemi filmlerinin çekilmesi ve kolonoskopi olmaktadır. Bu ilgili testlerin yapımı sonucunda kron hastalığının tanısı koyularak tedavisi yapılmaktadır.

Kron Hastalığı Nedenleri Nelerdir?

Kron hastalığının nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Fakat yapılan araştırmalar sonucunda da hastalığa sahip olan ebeveynlerin çocuklarında bu hastalığın yine görülme olasılığının normalden genel olarak 14 kat ile 15 kat daha fazla oranda olduğu görülmüştür. Bu hastalık bulaşıcı bir hastalık olmaz ve hastalıklı kişiden sağlıklı kişiye herhangi bir şekilde bulaşması söz konusu olmamaktadır. Günümüzde henüz yeterli derecede bir kanıt yoktur. Yine de aynı şekilde her daim stresli yaşamın hastalık oluşumu üzerindeki bazı etkileri de tartışılmaktadır.

Kron Hastalığı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kron hastalığı, genel anlamda tam olarak iyileştirilemeyen bir kalıcı hastalıktır. Hasta olan bireyler, kron hastalığının alevlendiği ve de durgunlaştığı çeşitli bazı periyotlar geçirirler. Alevlenme dönemlerinde ise daha yoğun olacak şekilde çeşitli bazı ilaç tedavileri ile birlikte tıbbi beslenme tedavileri de uygulanan hastalarda hastalık önlenemese dahi yol açtığı semptomların en aza indirilmesi mümkündür. Buna ek olarak Kron hastalığının ortalama olarak %50 ile %70'lik kısmı yaşamlarının süresince en az bir kezlik bir cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyarlar.

Özellikle ilaç tedavisine iyi yanıt vermeyen hastalarda bu cerrahi müdahale tercih edilmektedir. Kron hastası olan bireyler, yaşamları boyunca da özel bir beslenme planının çerçevesinde hareket etmelidir. Bu kişiler öncelikle yüksek posa oranına sahip olan besinler hastalığı çok tetiklediğinden dolayı mümkün olduğunca çok az tüketilmeli, öncelikle aktif (alevlenme) dönemlerinde ise diyetten çıkarılmalıdır.

Bireylerin ishal ya da kabızlık problemi yaşadığı dönemlerde de kron hastalığı diyeti düzenlenmelidir. Ayrıca hastalığın aktif dönemlerinde kişiler ağır sporlar ile fiziksel güç gerektiren aktiviteler yapmaktan kaçınmalı ve mümkün olduğunca istirahat etmelidir. Bu sayede Kron hastalığı olan kişiler genel olarak yaşam kalitesini büyük bir ölçüde arttırabilme imkanı bulurlar.