Mantık kurma becerisi nedir? Neden önemlidir?

Mantık kurma becerisi nedir? Neden önemlidir?

Mantık kurma becerisi nedir? Neden önemlidir?

Eğitimci Can Uysal, mantık kavramının, insan aklının başvurduğu bir düşünce prensibi olduğunu, doğru ve yanlışın birbirinden ayrımı için başvurulan mantık prensibinin, akıl yürütmeye yönelik pratikler ile mümkün kılınabildiğini belirtiyor. Mantık doğru sonuca ulaşabilmek ve doğru düşünce sistemine erişebilmek için zekayı kullanıyor.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Eğitimci Uysal; “mantık, bir zeka düzeyi değildir. Aklın prensipleri, mantık çerçevesine dayanır. Mantık kurma becerine dayalı olarak yapılan her araştırma; olaylar arasındaki ilişkilerin ölçülmesi ve detaylı olarak olayların ele alınmasını esas alır.” diyor.

“Mantık, doğru düşünmenin nasıl olacağını öğretir”

Mantık bilimi insanın doğru düşünmesini kolaylaştırıyor. Zihni yanlış düşüncelerden korumayı ve doğru düşünce ile yanlış ya da bozuk düşünceyi birbirinden ayırmayı amaçlıyor. Mantık, doğru düşüncenin doğru eylemle sonuçlanmasını hedefliyor.

Mantık becerisi gelişmiş insanların olaylara bakış açıları ve çözüm yöntemlerine yönelik farklı tutumları bulunuyor. Mantıklı insanların; çevrelerinde gerçekleşen olaylar ve durumlar hakkında her an değerlendirme yapabildikleri için hata yapma payları oldukça düşük oluyor. Eğitim ve iş hayatlarına yönelik doğru stratejileri benimseyebildikleri için attıkları adımlarda başarılı olabiliyorlar. Neden-sonuç ilişkisini kurabildikleri için hayatlarında olağan başarıları kolayca yakalayabiliyorlar ve etraflarında gelişen olaylar ne nesneler arasında kolaylıkla ilişki kurabiliyorlar.

Mantık becerisi nasıl geliştirilir?

Eğitimci Uysal; “Her insan hayatında başarıyı yakalamak ister. Hayat görüşünde neden-sonuç ilişkisi kurabilmek, olaylar arasındaki bağlamları gözlemleyebilmek ne doğru kararlar verebilmek için mantık kurma becerisinin gelişmesi gerekir. Mantık, düşüncenin bir pratiğine dayanır. Düşünce ve zeka vasıtasıyla gerçekleştirilen bu pratikler bir süre sonra disiplin halini benimseyecek ve kalıcı hale gelecektir.” diyor.
Mantık kurma becerisi, doğru ile yanlış arasındaki farkın nasıl olacağını, doğru düşünme yöntemini, akıl yürütmeyi denetlemeyi ve hatasız hale getirmeyi, doğru düşünce ile bozuk düşünceyi birbirinden ayırmayı, doğru düşünceyi doğru eylemle sonuçlandırmayı, zihni yanlış düşüncelere karşı korumayı öğretiyor ve stratejik ve analitik düşünceyi geliştiriyor.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Peki mantık kurma becerisini nasıl geliştirebiliriz?

Eğitimci Uysal, bulmacalar ve problemler çözmenin, zihnin neden-sonuç ilişkisi yönünden gelişmesini sağlarken bir süre sonra mantık becerisinin gelişmesine katkı sağladığını belirtiyor.

Polisiye romanlar içerisinde başlıca giriş-gelişme ve sonuç bölümlerini barındırması sebebiyle tüm bu bölümlerin yanında zihni geliştirmeye yönelik gizemli unsurlar insan mantığını bir süre sonra düşünmeye itiyor.

Mantık oyunları temeli, insan düşüncesinin olayları algılamasına ve çeşitli çerçevelerde değerlendirebilmesine dayandırıyor. Tüm bu sebepler doğrultusunda mantık oyunları oynamak, mantık becerisinin gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir etken oluyor.

Olayları neden ve sonuç ile değerlendirmek

Eğitimci Uysal, “çevresinde gelişen olayları mantıksal çerçevesiyle incelemeyen insanlar genellikle yüzeysel düşünürler ve eksik adımlar atarlar. Olayların öncelikle neden ve sonuç çerçevesinde değerlendirilmesi, mantık kurma becerisini geliştiren birincil yöntemlerdendir. Kendiliğinden gerçekleşmesi zor olan bu beceri bir pratik sistemi ile benimsenebilir ve mantığın düşüncede bir disiplin oluşturmasını sağlayabilir.”