Sık migren atağına en az 6 aylık önleyici tedavi

Sık migren atağına en az 6 aylık önleyici tedavi

Sık migren atağına en az 6 aylık önleyici tedavi

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar anlatıyor.

 

MİGREN HANGİ YAŞTA BAŞLAR?

Hastalarımızın çoğu ilk migren ataklarını ergenlikte ya da 20’li yaşların başında deneyimler. Migren ağrıları kendini daha yoğun olarak 30-40’lı yaşlarda gösterir. 50 yaşından sonra başlayan baş ağrısına migren demeden önce altta yatan başka bir sebep var mı, araştırmamız gerekir. 

ÇOCUKLARDA GÖRÜLÜR MÜ?

Evet, çocuklarda migren kendini baş ağrısı olarak ya da tekrarlayan kusmalar ve karın ağrısı olarak gösterebilir. Küçük çocuklar başlarının ağrıdığını ifade etmekte güçlük çekerler. İlgiyle oynadıkları oyuna ya da izledikleri bir filme ara vermeleri, yatma ihtiyacı hissetmeleri şüphe uyandırmalı. 

MİGREN NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?

Migreni iki yöntemle tedavi ediyoruz. Biri migren atağı tedavisi... Migren ağrısı başlar başlamaz, daha ağrı büyümeden ağrı kesici ve bulantı önleyici ilaç ile müdahale etmek isteriz. Önce basit ağrı kesicilerle başlarız, bunların etkisiz olduğu durumlarda migrene özgü ağrı kesicileri reçete ederiz. Migren ağrısına vaktinde müdahale edilmezse ağrı büyür ve ağrı kesiciye yanıt iyice güçleşir. İkinci tedavi metodumuz ise önleyici tedavi... Ayda 3-4 kez migren atağı geçirenler önleyici tedaviye adaydır. Bu tedavileri belirlerken de migrenin yanı sıra ona eşlik eden depresyon, fibromiyalji, uyku bozukluğu gibi hastalıkları da eş zamanlı olarak tedavi etmek isteriz. Bu hastalarımızda psikiyatri ve fizik tedavi ile multidisipliner bir tedavi yaklaşımı sergileriz. Amacımız ağrılı gün sayısını ve ağrı şiddetini yarıdan fazla azaltmak, yaşam kalitesini iyileştirmektir. 

MİGREN İÇİN KULLANILAN AĞRI KESİCİLER BAĞIMLILIK YAPAR MI?

Migreni olan hastalarımızda sık rastladığımız sorun, ağrı kesici bağımlılığıdır. Migren hastalarımız, ağrıları sıklaştığında genellikle daha fazlı sayıda ağrı kesici almaya başlarlar. Bu durum da bir müddet sonra ağrıların ağrı kesicilerle geçmemesine ve sıklaşmasına neden olur. Ağrı kesiciyi almadıkları gün şiddetli ağrı deneyimlerler. İlaç aşırı kullanımı baş ağrısı olarak nitelendirdiğimiz bu ağrı türünü önlemenin en iyi yolu, ağrılar sıklaştığında bir nöroloji uzmanına başvurmak ve migren önleyici tedaviye başlamaktır.

 

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?
 

Aşağıdaki durumlarda doktorunuz ile kısa sürede iletişime geçin:

Atakların şiddeti ve süresi artmışsa,
Bugüne kadar geçirdiğiniz en şiddetli baş ağrısını deneyimliyorsanız,
Kullandığınız ilaçlar ağrıyı kesmiyorsa,
Geçici görme kaybı, kuvvet kaybı gibi nörolojik bulgular gelişmişse,
Bilinç değişikliği, yüksek ateş gibi bulgular eşlik ediyorsa. 

HAYAT KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Önleyici tedavi nedir? 

Önleyici tedavi, migren atakları sıklaşmış hastalarımıza önerdiğimiz bir tedavidir. Eğer ayda 1-2 kez baş ağrısı çekiyorsanız bu ağrılarınızı ağrı kesici ve bulantıyı kesen bir ilaçla gidermeniz yeterlidir. Ancak her hafta ya da daha sık ağrı deneyimliyorsanız migreni önleyen tedavi almanız hayat kalitenizi olumlu yönde etkiler. 

Önleyici tedavi ne kadar sürüyor? 

Her gün ağızdan alınan önleyici tedavileri en az 6-9 ay ara vermeden kullanmanız gerekir. İlacını planladığımız zamandan erken bırakan hastaların bir bölümünde ağrılar geri gelebilir. Tedavilerdeki ana hedefimiz, mevcut ağrının sıklığını ve şiddetini yarıdan fazla azaltmak, yaşam kalitesini artırmaktır. Fakat şu nokta unutulmamalı: Tedavi sonlandıktan sonra da hasta migren atağı geçirebilir. 

Hangi hastada hangi tür önleyici ilaç kullanılıyor?

Migren tedavisi hastanın ihtiyacına, eşlik eden başka sağlık sorunlarına göre belirlenen bir tedavidir. En sık kullanılan ilaçlar beta blokerler, antiepileptikler, kalsiyum kanal blokerleri ve antidepresanlardır. Kronik migrende ayrıca botulinum toksin uygulamasını öneriyoruz.

SİNÜZİTLE KARIŞTIRMAYIN

Akut sinüzite bağlı ağrı, çoğunlukla yüzün alın ya da burnun yanındaki sinüslerde ortaya çıkar. Beraberinde burunda tıkanma, ateş, koku almada azalma görülebilir. Kronik sinüzit baş ağrısı yapmaz. Hastalarımızın en büyük yanılgısı yaşadıkları kronik ağrının bir sinüs sorununa bağlı olduğunu düşünmeleridir. Ataklar halinde ortaya çıkan baş ağrısının migren olup olmadığının anlaşılması için mutlaka bir hekime başvurulmalı.